Tidlig avgang

Pensjonsreformen åpner for en gullkantet kombinasjon av førtidspensjon og arbeid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DE GRÅNENDE PANTERE av 68er-generasjonen skjelver. Antakelig med rette. Den 34-årige Sverre Myrli fra regjeringspartiet Ap vil ikke love at den avtalefestede pensjonsordningen (AFP) skal være like god fra 2007. Selv om LO-leder Gerd-Liv Valla har krevd det, og selv om pensjonsforliket i Stortinget sier at man skal bygge videre på AFP-ordningen, vil ikke Myrli gi ved dørene. Da ville det ikke være noe å forhandle om, sier han til Dagens Næringsliv.

AFP-ORDNINGEN har foreløpig gitt om lag 35 000 fagorganiserte muligheten til å gå av med førtidspensjon fra fylte 62 år uten at de får mindre i pensjon fra fylte 67 år, den egentlige pensjonsalder. Ordningen kom i stand for at «sliterne» skulle få en verdig utgang fra arbeidslivet. De skulle slippe å la bedriftslegen uføretrygde seg og bli skult på av naboene. Etter hvert som ordningen har virket og blitt kjent, har de store etterkrigskullene begynt å betrakte den som en reell senkning av pensjonsalderen. Mange i opprørsgenerasjonen ser faktisk fram til et nytt 60-tall, sitt eget. AFP-ordningen skinner som et økonomisk Soria Moria i den ikke alt for fjerne horisonten.

MEN DET KAN BLI med drømmen. Allerede i 1997, da AFP ble gjort gjeldende for 62- og 63-åringer, ble det bestemt at man skulle se på førtidspensjonsordningen på nytt etter ti år. Mange har derfor regnet med at noe vil skje med «den altfor gode ordningen» fra 2007. For i mellomtida har politikerne vedtatt en pensjonsreform som skal gjelde fra 2010.

ET VESENTLIG poeng i pensjonsforliket, som LO krevde og Ap presset fram, var at AFP skulle bestå. Pensjonskommisjonen, der Myrli var medlem, ønsket å fjerne ordningen fordi den motvirker det som er pensjonsreformens mål. AFP stimulerer folk til å gå av tidlig, mens pensjonsreformen skal stimulere folk til å gå av seinest mulig. Selv i LOs høyborg erkjenner man at AFP og pensjonsreformens formål er uforenlig. Men det får så være. LO står på krava. Dessuten skriker mange bedrifter og arbeidstakere etter å beholde AFP. Den gjør det mulig å nedbemanne på en human måte, sies det. Men vi skal merke oss Vallas formulering: «Vårt utgangspunkt er at AFP-ordningen skal bevares som i dag.» Et utgangspunkt er et utgangspunkt. Da er det vanlig å rikke seg litt underveis. AFP blir tema under vårens hovedoppgjør. Og det er vanskelig å tenke seg en LO-ledet i streik mot regjeringen Stoltenberg. Regn derfor med at ordningen blir litt mindre god fra neste år. For å stimulere færre til tidlig avgang.

ETTER OPPGJØRET gjør arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen ferdig sin stortingsmelding om saken. Kanskje sysler han allerede med tanken lederen av Pensjonskommisjonen, Sigbjørn Johnsen, lanserte her i avisa i vår: En mulig løsning på AFP-dilemmaet, og en åpenbar innsnevring av ordningen, ville være å la folk gå av med pensjon når summen av alder og antall år i yrket var 107. Det skulle fange opp dem som ordningen opprinnelig var ment for, de som begynte å jobbe i svært ung alder og som i teorien hadde rukket å jobbe i 45 år ved fylte 62 år. En slik regel vil oppleves som et svik av andre slitere, som for eksempel lærerne, som på grunn av utdanning kommer seinere i arbeid.

DA VILLE JEG heller frosset dagens AFP-ordningen i nye ti år. Så ville jeg løftet fram mulighetene som faktisk ligger i pensjonsforliket for dem som blir omfattet fullt ut av den nye ordningen. De er født i 1965 og seinere. De skal kunne gå av ved fylte 62 år, men til en lavere pensjon. Til gjengjeld skal førtidspensjonistene kunne tjene så mye de vil uten at den opptjente pensjonen blir avkortet. Denne kombinasjonen av arbeid og trygd kan friste mange til å førtidspensjonere seg, men likevel jobbe tre-fire dager i uka. Dermed vil de kunne ha minst like høye inntekter som om de skulle stå i jobben. De vil tilføre samfunnet verdifull arbeidskraft, avlaste det offentlige for utgifter samtidig som de selv kan nyte flere fridager, mens de samler ekstrapoeng til de går av med pensjon på ordentlig. Ikke alle vil kunne benytte en slik mulighet, men kanskje tilstrekkelig mange, så sosialøkonomene i Finansdepartementet får fred.