Tidligere og tydeligere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Stortingsmeldinga om Europa-politikken er som ventet et dokument fullt av fagre ord om at regjeringen vil ivareta norske interesser overfor EU på en aktiv, offensiv og tydelig måte, men vel å merke basert på eksisterende tilknytningsformer. Det betyr som kjent fortsatt begrenset innflytelse og ingen stemmerett. Derfor er det fristende å skrive mange av de flotte formuleringene på kontoen for høystemte juleønsker og nyttårsforsetter. I et imponerende ambisiøst språk blir det pekt på at vi tross alt har mange muligheter til å gjøre oss mer gjeldende enn i dag, særlig hvis vi er tidligere ute og mer tydelige i våre politiske prioriteringer overfor EU.

• Meldinga er med andre ord blitt det politiske balansenummer man måtte forvente fra en regjering der to av tre partier er bastant mot norsk EU-medlemskap. På den bakgrunn kan utenriksminister Jonas Gahr Støre være rimelig tilfreds med at både ja- og nei-sida har funnet positive trekk i meldinga. Europabevegelsens daglige leder, tidligere Ap-statsråd Grete Berget, mener at tiltakene som foreslås vil bety et meget positivt kunnskaps- og kompetanseløft om EU-samarbeidet. Ironisk omtaler hun meldinga som «et veikart for omveier og bakgater i EU-samarbeidet», men ser den likevel som et viktig steg på veien mot fullverdig EU-medlemskap.

• Nei til EU-leder Heming Olaussen finner mange svakheter i meldinga og konstaterer at regjeringen styrer unna de grunnleggende problemstillingene i europa-politikken. Men Olaussen liker målsettingen om å ivareta vitale norske interesser på en bedre måte og å være tidlig ute og ta tydelige standpunkt. Svakhetene vil Nei til EU bøte på ved å lage en egen tilleggsmelding.

• Meldinga blir neppe folkelesning. Norsk økonomi går så det suser og da er norsk EU-medlemskap ikke tema. Et klart og stabilt flertall er mot norsk medlemskap og trolig også fornøyd med vår beskjedne innflytelse i EU så lenge vi klarer oss godt utenfor. Og med en regjering som har EU-saken som sin selvmordspakt får vi nøye oss med den brede politiske enighet om at vi kan bli flinkere enn vi har vært. Tidligere og tydeligere.

LEDER