Tidligere tingrettsdommer (73) siktet for seksuell handling med barn

En pensjonert tingrettsdommer er pågrepet og siktet for tre tilfeller av seksuell handling med barn. 73-åringen er tidligere dømt for seksuelle overgrep.

Mannen er også siktet for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn, skriver Nettavisen.

Fredag samtykket den pensjonerte tingrettsdommeren til varetektsfengsling i Oslo tingrett. Han er fengslet i fire uker, to av dem med brev- og besøksforbud.

73-åringen er tidligere dømt for seksuelle overgrep mot jenter under 10 år. Dette trekkes fram som en del av grunnlaget for varetektsfengslingen.

«På bakgrunn av tidligere domfellelser og at siktede nå viser seg å oppsøke mange barn i deres nærmiljø (...) finner retten at det anses påkrevd å fengsle også på dette grunnlaget,» heter det i kjennelsen.

Øvre strafferamme for forholdene mannen er siktet for, er tre års fengsel.

– Min klient skal avhøres til uken. Jeg kan på nåværende tidspunkt ikke si noe om saken, sier mannens forsvarer Hans Petter Klevenberg Haugen til Nettavisen.