- Tidsbegrenset fengselstraff vil ikke gi samfunnet det vernet man trenger

Aktor ber om 14 og 13 års forvaring for de to hovedtiltalte, og syv og tre års fengsel for de tiltalte naboene.

PÅSTAND OM FORVARING: Saken i Nord-Østerdal tingrett er inne i sin siste uke. Aktor Iris Storås holdt i dag sin prosedyre - hun la ned påstand om forvaring på henholdvis 14 og 13 år for den tiltalte stefaren og den hovedtiltalte mora. Hun ønsker syv års fengsel for et nabopar som er tiltalt for medvirkning, og fire år for en annen nabo. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET
PÅSTAND OM FORVARING: Saken i Nord-Østerdal tingrett er inne i sin siste uke. Aktor Iris Storås holdt i dag sin prosedyre - hun la ned påstand om forvaring på henholdvis 14 og 13 år for den tiltalte stefaren og den hovedtiltalte mora. Hun ønsker syv års fengsel for et nabopar som er tiltalt for medvirkning, og fire år for en annen nabo. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ELVERUM: (Dagbladet): Aktor Iris Storås la ned påstand om forvaring på henholdsvis 14 og 13 år for den hovedtiltalte stefaren og den hovedtiltalte mora.

For naboparet, som står tiltalt for å ha medvirket til overgrep, ba Storås om syv års fengsel på hver av de tiltalte. For den tredje naboen (63), som også står tiltalt for medvirkning, ba hun om fire års fengsel.

- Tidsbegrensa fengsel gir ikke samfunnet vern Storås mener det var gode grunner for å be om forvaring for den tiltalte mora:

- Vilkårene for forvaring for henne er uten tvil til stede. Det er ikke slik at dørene kan åpnes etter 2/3 sonet tid. En tidsbegrenset fengselstraff vil ikke gi samfunnet det vernet man trenger overfor henne, sa aktor Iris Storås om den hovedtiltalte mora.

Hun ba derfor om 13 års forvaring, med åtte års minstetid, for 46-åringen.

- Hun skal straffes for en rekke grove seksuelle overgrep  mot sin sønn, sin datter og de to nabobarna. Hun skal straffes for medvirkning for at stefaren utnyttet noens psykiske lidelse. Hun skal også straffes for oppbevaring og produksjon av barneporno.

- Jeg vil fremheve at hun som mor ikke bare har utnyttet barnas tilitt, men også sviktet dem totalt ved at hun lot andre forgripe seg på dem uten å forsøke å hindre det. Barna som i utgangspunktet er svakere, opplevde da å stå helt uten vern. Dette er etter min mening særlig skjerpende, sa Storås.

Også det at mora har vist en manglende erkjennelse av hva som har skjedd bør virke skjerpende, mente Storås.

- Saken er nok at hun hele tiden har visst om overgrepene, sa Storås.

14 år forvaring for stefar Storås ba om 14 års forvaring for den tiltalte 64-åringen, med ni års minstetid.

Aktor fortalte retten at minstestraffen for 64-åringens handlinger er på 2 måneder og høyeste straff er 21 år:

- Her er det ingen formildende omstendigheter — ingen uforbeholden erkjennelse som skal tillegges. Samlet sett mener jeg at riktig straffereaksjon må ligge på anslagsvis fengsel i 14 år, sa hun.

- Til tross for lengden må det være spørsmål om tidsbegrenset straff er tilstrekkelig, sa hun.

Storås vektlegger at de sakkyndige har pekt på at mannen er pedofil, og at det er fare for at han vil gjenta overgrep, dermed er det grunnlag for forvaring forklarte aktor:

- Tidsbestemt fengsel gir ikke samfunnet tilstrekkelig vern. Det er tilstrekkelig behov og verne barn mot overgrep, sa Storås under sin prosedyre.

Streng straff for medvirkning
Aktor var ikke nådig mot naboparet (46)  - hun la ned påstand om syv års fengsel for medvirkning til overgrep:

- Her er det ingen formildende omstendigheter. Medvirkningshandlingen er så graverende og alvorlig, vi må ta utgangspunkt i hva staffen ville vært mot dem selv om de hadde begått overgrepene.

- Deres medvirkning går i tillegg til det de gjorde, til nettopp det de ikke gjorde, de unngikk å hindre overgrep. Det sviket barna må ha opplevd, da foreldrene ikke kom dem til unnsetning, må ha kjentes enormt. Foreldrene stilte dem til disposisjon slik at andre kunne begå seksuelle overgrep mot dem.

Mot den femte tiltalte, en nabo (63), ønsket også aktor flere års fengsel. Han har erkjent å ha vært til stede da overgrep skal ha skjedd, og aktor vil belønne dette med straffereduksjon.

- Han har ikke selv begått overgrep, men vært til stedet. Han har ikke grepet inn eller forhindret overgrepe. Tvert i mot har han søkt seg tilbake. Hans tilstedeværelse er med på å skape en aksept for det som skjer der hjemme. Også for de som kommer utenifra er det greit det som skjer. Det kan ha forsterket barnas følelse av tillitsbrudd og svik.

- Han har erkjent handlingene sine, og det har vært av betydning for opplysninger til politiet. Jeg opplever at han viser anger og skamfølelse — det skal han få igjen for — det skal lønne seg å legge kortene på bordet. Likevel, han visste om overgrep, men valgte å ikke gjøre noe med det, eller melde til noen.

Aktor ba om fire års fengsel for naboen - minus strafferabatt på ett år.

- For høy straff Den 46 år gamle kvinnens forsvarer, Steffen Brandstad, mener aktor har lagt seg på for høye strafferammer.

- Vi visste om påstanden om forvaring siden tiltalen kom før jul, så det var ikke overraskende. Men jeg synes aktor generelt ligger for høyt når det gjelder straff. Selv om det ikke er min klient, synes jeg for eksempel at fire år for naboen som har medvirket, er alt for høyt.

Brandstad mener aktor appellerte mye til følelsene under sin prosedyre:
- Det går mye på følelser. Hele første del av aktors prosedyre går på det generelle, men hun bruker lite tid på det konkrete.

Han holder fast ved at det ikke er grunn for forvaring for hans klient:

- Hun er ikke dømt tidligere, og disse handlingene var knyttet opp konkrete episoder, et forhold og et bestemt miljø.

Han mener også at prognosene for at kvinnen skal begå nye overgrep, er lave. - Dette til tross for at de sakkyndige i saken har hevdet det er stor risiko for at kvinnen vil begå nye overgrep:

- Den vurderingen er gjort på et svært tynt grunnlag, sier Brandstad.