Tier om dødsårsak og smitte

Sju av ti sykehus rapporterer ikke godt om dødsårsaker og sykehusinfeksjoner. Hvert fjerde sykehus er uten kvalitetsrapportering.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I «Riksrevisjonens undersøkelse av innsatsstyrt finansiering i somatiske sykehus (2001- 2002)» får sykehusene på pukkelen for mangelfulle rapporteringsrutiner:

«Sju av ti sykehus rapporterer ikke regelmessig om behandlingskvalitet i rapportene, dvs. om forhold som mortalitet (dødelighet), pasienttilfredshet og infeksjoner. Hvert fjerde sykehus har ingen rapportering knyttet til kvalitet.»

Tallenes skremmende tale har fått helsemyndighetene til å jobbe for å få til et nasjonalt kvalitetssikringssystem.

- Mange sykehus har for dårlige systemer for å dokumentere hva som faktisk foregår. Når det gjelder sykehusinfeksjoner, er innrapporteringen så mangelfull at vi ikke kjenner omfanget, selv om vi har klare signaler om at infeksjonstallene er for høye, sier avdelingsdirektør Bjørn Magne Eggen i Eieravdelingen i Helsedepartementet.

Mangler dødsårsak

- Det er vanskelig å stille krav til forbedringer når man ikke kjenner omfanget, sier han.

Norske sykehus plikter å rapportere om alle dødsfall og gjør det. Rapporteringen av dødsårsaker er derimot mangelfull.

- Mange dødsfall blir rapportert uten at det klart nok blir redegjort for sammenhengen som leder til dødsfallet. Informasjon om hvilken innvirkning en sykehusinfeksjon kan ha hatt på et dødsfall, blir lett utelatt, sier Eggen.

Nye statlige krav

Til nå sykehusene kun rapportert om økonomi, ventetider og korridorpasienter.

I år krever staten at sykehusene starter fullgod rapportering på langt flere kvalitetsmål, som komplikasjoner etter operasjoner og overlevelse.

Direktør ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Rolf Windspoll, synes det er bra.

- Vi er positive til økt fokus på områder som direkte måler behandlingskvalitet. Utfordringen er å finne indikatorer som gir et riktig bilde, sier han.