Tier om tobakksmilliardene

Olav Thon (80) og Johan H. Andresen jr. (42) er Norges to største tobakksprofitører. Milliardærene skor seg på salg av et dødelig, men lovlig produkt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«The Marlboro Man»

Eiendomskongen Olav Thon (80) er også Norges ukjente tobakksbaron. Verdens mest populære sigarett selges av Thon i Norge.

De færreste i Norge vet at Olav Thon er Norges nest største profitør på tobakk. Han har siden 1986 eid hundre prosent av Conrad Langaard, som var en av Norges to største produsenter av sigaretter og rulletobakk, med flere hundre ansatte.

To år seinere ble produksjonen nedlagt og salgsvirksomheten flyttet fra de gamle produksjonslokalene i Pilestredet 56 i Oslo til Alnabru, hvor de i dag ligger ganske så bortgjemt. Av frykt for tyveri og ran, slik bedriften opplevde for fire år siden da et vogntog ble plyndret, skal bedriften holde en lav profil.

Her er nesten ikke et skilt som viser at tonnevis med sigaretter ligger på lager, og foran lagerutsalget er det satt opp betongbukker som gjør det umulig å kjøre en ransbil gjennom inngangspartiet, slik de også har vært utsatt for.

- Skurker

Olav Thon snakker ikke om sitt eierskap, selv om han er styreformann og har det øverste ansvaret for Conrad Langaards troverdighet og profilering. Han overlater alt til sin disponent Truls O. Johansen, som også må svare for direktør Alf Bergene, som er sykmeldt.

Johansen forklarer noe av bakgrunnen for hvorfor bransjens eiere ikke vil fronte sine bedrifter:

- Vi blir beskyldt for å være dødens håndlangere fra seriøst hold. Det opplever vi som unfair. Vi har prøvd å samarbeide med Tobakksskaderådet, men er blitt møtt med en kald skulder. De vil ikke ha noe med oss å gjøre. De ser på oss som skurker, selv om vi selger et lovlig produkt.

Marlboros mann i Norge

Olav Thon toppet årets skattelister med en formue på 2,4 milliarder, mens inntekten var 174 millioner. Hans image er det sunne menneske. En mann som lever i pakt med naturen, og som aldri har røykt en sigarett.

Men han er altså også Marlboros mann i Norge. Han eier agenturet. Det passer ikke å snakke om det offentlig. Heller ikke at Conrad Langaard har vært en pengemaskin helt siden bedriften fikk agenturet til Philip Morris og verdens mest populære sigarettmerke, Marlboro.

I dag har Marlboro 25 prosent av det norske markedet. Uten Marlboro ville Conrad Langaard vært nedlagt for lengst. Reklameforbudet og det faktum at ingen produkter har så høy merkenavnfaktor som sigaretter, gjør det umulig å lansere nye produkter.

Brev fra Thon

Olav Thon personlig har sendt et brev til Dagbladet hvor han svarer på noen av de spørsmålene vi har sendt ham. Her skriver han at «Olav Thon Gruppen er fullstendig klar over at å forby salg av Philip Morris-produkter i Norge, ville stride så vel mot EU-avtaler som internasjonale handelsavtaler. Distribusjon av Philip Morris-produkter ville således skje uansett hvem som innehadde agenturet, eller om Philip Morris, som bl.a. eier Freia Sjokoladefabrikk, ville overta distribusjonen selv. På denne bakgrunn finner Olav Thon Gruppen det ikke problematisk fortsatt å være distributør av Philip Morris.»

Thon gir dette svaret på hvorfor han ikke vil la seg intervjue:

«Det er rettet en forespørsel om intervju med Olav Thon personlig. Ut fra hva som ovenfor er meddelt, vil Olav Thon i et slikt intervju ha lite å meddele og er derfor ikke aktuell.»

Ikke-røyker

Vi stilte også Thon følgende spørsmål:

- Olav Thons navn symboliseres med en sunn sjel i et sunt legeme, et friluftsmenneske som elsker fjell og natur. Oppleves det som en belastning å tjene penger på salg av sigaretter?

Her er noe av svarbrevet fra Thon:

«Selv i erkjennelse av at Olav Thon er ikke-røyker og tilnærmet avholdsmann, finner han likevel at et totalforbud mot salg av alkohol eller tobakk i Norge vil være urealistisk. Dette både rent praktisk og på grunn av at staten har en av sine største inntekter på salg av tobakk og alkohol.»

Nokså likegyldig

Thon har selv ingen oppfatning av skadevirkningene av røyk, men stiller seg ganske likegyldig til både produksjon og omsetning. Han avslutter sitt brev slik:

«På grunn av statens avhengighet av de store inntekter alkohol- og tobakksavgiftene tilfører, og på grunn av at varene synes å være en del av den vestlige kultur som ikke lar seg stenge av landegrenser, mener jeg at det dessverre er nokså likegyldig hva Dagbladet eller Olav Thon måtte mene.»

«Arve - Princen»

Johan Henrik Andresen junior (42) kan takke fire generasjoner for milliardarven, men nekter å snakke om tobakks- og sigarettproduksjon.

Andresen junior har gjort sitt ytterste for å skifte image de siste åra. Da han kom hjem fra studier i USA, hvor han også sporadisk opptrådte som fotomodell, for å overta tobakksimperiet etter sin far, tok han flere viktige avgjørelser:

I 1998 ble en av Norges eldste industribedrifter, Tiedemanns Tobaksfabrik, som har 225-årsjubileum i år, solgt til danske Skandinavisk Tobakskompagni (ST). I dette konsernet sitter nå Andresen i styret med en eierandel på 17,2 prosent.

Vil «sette tydelige spor»

For tre år siden skiftet Andresen navn på sitt investeringsselskap fra Tiedemanns til Ferd. Som eier, styreformann og konsernsjef styrer nå 42-åringen konsernet Ferd med en rekke datterselskaper og salgskontorer i 25 land. Selve gullkua er kartongleverandøren Elopak, men like kjent i Norge er sportsutstyrprodusenten Swix.

Konsernet beskriver sitt hovedmål slik: «Vår visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. »

Andresen flyttet også sine kontorer fra den tradisjonsrike tobakksfabrikkens lokaler i Johan Andresens vei 5 på Ensjø i Oslo til moderne lokaler med sjøutsikt i Strandveien på Lysaker.

Blant de ansatte i Tiedemanns var denne flyttingen lite populær. Nå er det bare Ferd Eiendom igjen på Hasle, og det selskapet jobber med planer om å bygge boliger i den grønne parken som omgir fabrikken. En plan de 420 ansatte og beboerne på Hasle har lite til overs for. Parkområdet inneholder i dag fotballbaner og grønne arealer som beboerne takker Tiedemanns for.

Avslår intervju

Verken senior eller junior Andresen vil snakke om tobakksproduksjonen. Sist senior lot seg intervjue av Dagbladet, gjaldt det hans interesse og investeringer i kultur og kunst. Da junior lot seg intervjue av NRK og Dagbladet for tre år siden, presiserte han at han ikke lenger driver med tobakksproduksjon.

Som begrunnelse for å avslå intervju i dag skriver han i en e-post:

«Takk for henvendelsen. Som du selv påpeker er aksjeposten i Skandinavisk Tobakskompagni en finansiell investering, og i likhet med alle andre finansielle investeringer er det ledelsen eller styreleder i de aktuelle selskap som eventuelt kommenterer forespørsler fra media. I dette tilfelle kan du henvende deg til ledelse eller styreleder i JLT eller ST.Med vennlig hilsenJohan H. Andresen jr.».

Arbeidsplasser - et delansvar

Deretter sendte vi ham en ny e-post hvor vi stilte ham følgende spørsmål:

- Selv om du nå ikke eier Tiedemanns Tobaksfabrik lenger, men 17,2 prosent av Skandinavisk Tobakskompagni. Føler du et ansvar for arbeidsplassene på Tiedemanns?

Vi fikk dette svaret:

- Ferd er en finansiell investor i Skandinavisk Tobakskompagni. Ferd er også en betydelig finansiell investor i en rekke andre selskaper. Et viktig prinsipp for Ferds eierskap er å bidra til vekst og utvikling i selskapene vi investerer i, og vi mener at dette er det avgjørende for å trygge arbeidsplasser. I så måte er trygge arbeidsplasser en del av et eieransvar.

Norges femte rikeste

Ifølge Kapital er Johan Andresen jr. landets femte rikeste person med en formue på 6,9 milliarder. Han tok i fjor ut 180 millioner i utbytte fra ST.

Mens senior på 73 år fortsatt har sitt kontor hos Tiedemanns og engasjerer seg i erstatningssaken ved å møte opp til behandlingen i Høyesterett, holder junior seg unna fabrikklokalene.

- Vi ser ham ikke her, men han pleier å takke oss for innsatsen ved å sende oss en personlig julehilsen, sier klubbleder Kjersti Langseth til Dagbladet. Fagforeningen frykter hva som skjer med bedriften etter 2008. Inntil da er driften på Ensjø garantert gjennom en klausul i salgsavtalen.

Åpenhet på papiret

Johan Andresen jr. skriver i sin årsmelding at han sterkere enn noen gang mener det er viktig å holde fast i visjonen om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Om dette er forenlig med satsing på produksjon av et livstruende, men lovlig produkt som sigaretter, ville vi spurt ham om. Men han nekter å snakke om sitt eierskap i tobakksindustrien, til tross for at Ferd i sitt verdigrunnlag har nedfelt følgende: «Selv om Ferd er et privateiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet.»

Dette gjelder tydeligvis ikke Ferds eier, styreformann og konsernsjef.

INNBRINGENDE FERD: Eieren av Ferd-konsernet, Johan H. Andresen jr., beskrives av sin venn Stein Erik Hagen som snill og pålitelig og som en utrolig flink pappa.
MILLIARDÆR I RØYKEN: Milliardæren Olav Thon er stor innen eiendom. Det færre vet, er at han gjennom sitt eierforhold i Conrad Langaard også er Norges nest største profitør på tobakk.