Tiet om gass-informasjon

Miljøvernminister Siri Bjerke fortalte en kvart sannhet da hun 6. oktober la fram for offentligheten konklusjonene bak beslutningen om å tillate gasskraftverk uten CO{-2}-rensing.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det mest sannsynlige alternativet i Statistisk sentralbyrås beregninger - at verkene ville bidra til økte utslipp i Europa - ble ikke nevnt av statsråden.

Når en ser nærmere på den grundige analysen som SSB har utarbeidet på oppdrag fra regjeringen, går det straks fram at analysen er tredelt. Tre alternativer legges fram; henholdsvis lavprisalternativet, middelprisalternativet og høyprisalternativet.

Da SSB ble bedt om å analysere om norske gasskraftverk vil føre til reduserte eller økte CO{-2}-utslipp i Europa, selve stridens kjerne, måtte forskerne gå grundig til verks. Dette fordi spørsmålet er sammensatt og svært komplisert. Vurderingen avhenger av pris på elektrisk kraft og markedsutvikling.

Trolig lavpris

Forskningssjef Torstein Bye i SSB mener statsråden burde legge fram hele analysen, ikke bare den delen som synes å stemme med regjeringens holdning i saken. Bye synes konklusjonen statsråden trakk på bakgrunn av forskningsmaterialet, var underlig. I alle fall det som ble lagt fram for offentligheten og den politiske opposisjonen.

- Når man har utarbeidet en rapport om sammensatte problemstillinger og analyser, så synes jeg det er rimelig å legge fram hele konklusjonen, ikke bare litt av den. Alle de tre alternativene kan - under gitte forhold - inntreffe. Men mest sannsynlig er nok lavprisalternativet. I dette scenariet vil gasskraftverkene bidra til økte totalutslipp, noe som klart går fram av vår rapport, sier Bye til Dagbladet.

- Ikke riktig

Siri Bjerke nevnte ikke dette med ett ord da hun møtte pressen og la fram regjeringens beslutning om rensningsfrie CO{-2}-utslipp. Tvert om sa hun at det i analysene var sannsynliggjort at gasskraftverkene ville føre til utslippsreduksjoner totalt sett i Europa.

- Det er ikke riktig. Under gitte forutsetninger kan det skje, men dette scenariet er ikke noe mer sannsynlig enn middel- eller lavprisalternativet, som jo gir motsatt effekt. Tvert imot, sier Bye.

Bellonas energi- og klimaekspert, Thomas Palm, mener regjeringen og Bjerke har ført folk og Storting bak lyset. Dette har man ignorert med vilje fordi det ikke passet med deres standpunkt i saken, sier Palm.

<B>SA IKKE ALT :</B> Miljøvernminister Siri Bjerke la 6. oktober fram bare litt av gasskraft-analysen til SSB.