Tigrer uten tenner

Den økonomiske krisen i Asia har utløst en storm av kreativ destruksjon som vil rense samfunnet for økonomiske sammensvergelser, kameraderi og nepotisme. Kravet om reformer er en kraft som ikke lar seg stanse, sa Malaysias visestatsminister Anwar Ibrahim på en sørøstasiatisk konferanse i juni. Det var før han ble kastet i fengsel, beskyldt for alt fra korrupsjon til deltakelse i ville homofile orgier.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Så lenge de såkalte «tigerøkonomiene» bare vokste og velstanden økte, var det ingen som forlangte å få se regjeringens regnskapsbøker. Nepotisme, kameraderi og en maktelite som skummet fløten av den økonomiske oppgangen fikk utfolde seg fritt uten at noen krevde innsyn. Men da tilbakeslagene kom, og «tigerøkonomiene» måtte gå med tiggerstaven til Det internasjonale pengefondet, forsvant også den usynlige pakten mellom den tause majoriteten og de autoritære regimene.

  • Kravet om reformer har spredd seg over hele Sørøst-Asia, klarest demonstrert i Indonesia og Malaysia. Plutselig er korrupsjon og økonomisk maskepi i regjeringskorridorene blitt umulig å ignorere for en middelklasse som føler seg snytt for et komfortabelt liv. Både i Indonesia og Malaysia er det skapt en plattform for en ny generasjon politikere, politikere som har visjoner om et fritt og rettferdig samfunn, ideer som ble formet i deres studietid i 70-åra. Deres støttespillere er en voksende middelklasse som forlanger mer innflytelse og mer oppmerksomhet fra regjeringen. «Det gamle systemet ble legitimert ved rikdom og vekst. Nå er det folkets deltakelse som er vår base,» sier en av de fremste talsmenn for denne generasjonens politikere, Thailands 47-årige utenriksminister Surin Pitsuan.
  • Likevel er det ingen som venter at noen av de myk-autoritære regimene skal utvikle seg til modne demokratier over natta. Selv om visepresident Al Gore ga reformbevegelsen ubetinget støtte da han mandag talte til delegatene på APEC-konferansen i Kuala Lumpur, er reformpolitikerne for få, for dårlig organiserte og for usikre på hvilken vei de skal velge til at man kan vente store forandringer i nær framtid.
  • Det skyldes ikke minst at mange av de nye partiene som har vokst fram, har svært forskjellig politisk, økonomisk eller religiøs plattform. Mange synes mer opptatt av å slå mynt på splittelsen i samfunnet enn å løse problemene. Samtidig forsøker de etablerte partiene å alliere seg med deler av reformbevegelsen. De prøver både å komme reformkravene i møte, og samtidig sikre sine egne maktposisjoner.
  • Et slående eksempel på det er at ekspresident Suharto nå støtter demonstrantene i Jakarta, og kritiserer sin etterfølger for ikke å ha kommet demonstrantene i møte. «Jeg gikk av for å unngå blodige sammenstøt. Dessverre kommer det nå,» sier Suharto, som også har bedt Indonesias sterke mann, general Wiranto, om å be om unnskyldning for hærens opptreden overfor demonstrantene.
  • Om de tidligere tigerøkonomiene skal klare å komme seg ut av krisen, og om reformbevegelsen skal lykkes i å overta for de korrupte, nasjonalistiske og undertrykkende regimene, er, som så ofte ellers, et spørsmål om penger. Den økonomiske tilbakegangen har skapt en serie problemer som arbeidsløshet, sult, økende kriminalitet og etniske konflikter - noe som lett kan bli brukt som unnskyldning for igjen å søke et nytt autoritært regime.
  • Søndag undertegnet Indonesia en ny intensjonsavtale med Det internasjonale pengefondet, som vil støtte landet med ytterligere en milliard dollar. Dermed har Pengefondet øremerket til sammen 11,3 milliarder dollar til Indonesia, under forutsetning av at landet gjør framskritt i arbeidet med økonomiske reformer. Foreløpig ser det ut til at man er på rett vei. Inflasjonen er stanset, og vil for 1998 ligge under de tidligere estimatene på 80 prosent. I 1999 venter Pengefondet at inflasjonen vil falle ned mot ti prosent. Politisk er imidlertid bildet fortsatt kaotisk, og hvilken tilslutning og politisk slagkraft reformbevegelsen har, vil vi neppe få svar på før etter valgene til våren.