Til aksjon

Stemmene som protesterer mot regjeringens kyniske asylpolitikk må rope høyt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SÅ ER KAMPANJEN www.nestekjaerlighet.no sparket i gang igjen, og igjen med den brennende filmskaper Margreth Olin i spissen. En lang, lang rekke organisasjoner står bak Olin. Relanseringen er en reaksjon på at regjeringen med dissens fra SV, går inn for en dramatisk innstramning i norsk asylpolitikk.

Kravet er anstendighet: FNs anbefalinger må forbli grunnlaget for norsk asylpolitikk. Enslige mindreårige asylsøkere må gis trygghet, ikke sparkes tilbake til Afghanistan, Somalia og Irak når de fyller 18 år. Familier som blir splittet av krig og konflikt, må fortsatt kunne gjenforenes.

DEN FØRSTE LISTA kom i 2006. Olin hadde lest Soria Moria- erklæringen og forventet politikk i tråd med løftene. Rett før jul fikk daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen overlevert 16 000 underskrifter. Håndtrykket mellom Olin og Kristin Halvorsen var hjertelig. Nå er underskriftslista en del av en bred mobilisering. Det ulmer, men ulmer det nok?

NORGES RØDE KORS mener flere innstramningsforslag kan være i strid med menneskerettighetene. I Dagbladet i går skrev Kerstin Söderström og Odd Harald Røkenes fra Menneskerettighetsutvalget i Norsk Psykologforening om asylbarna. For enslige mindreårige flyktninger er den aller største belastningen atskillelsen fra foreldre og familie. Ved trusler om tilbakesending øker stressymptomene hos barna. Mange utvikler psykiske lidelser. Det strider mot Barnekonvensjonen å la barn leve under en vedvarende trussel om retur til en farlig framtid.

DET HANDLER om å vokte politikere og sentrale prinsipper. Dissenspartiet SV må være på ballen framover. Det handler også om språk. Regjeringen argumenterte med at «asylstrømmen» ville ødelegge asylinstituttet. Utlendingsdirektoratet (UDI) måtte irettesette politikerne for lettvint bruk av begrepet «grunnløse asylsøkere». Trygve Nordby, generalsekretær i Norges Røde kors reagerer på at begrepet «lykkejeger» legges som premiss for asyldebatten, ved at alle som ikke får opphold omtales som «lykkejegere». Slik påvirkes debattklimaet.

HJELPER DET? Ja, det hjelper å protestere. Og hva er alternativet? De afghanske flyktningene skulle returneres. De aksjonerte og klarte å mobilisere og det ble i alle fall en god del vanskeligere å sende dem tilbake til krigen. Det ble også slutt på at asylsøkere med avslag, ble kastet på gata og nektet mat. Og det er tross alt positivt at FN og FNs anbefalinger nå faktisk er på dagsorden og debatteres. Det er ett skritt fram, men ti tilbake.