Til Brussel og Berlin

Thorbjørn Jagland dro til Brussel på sin første reise som utenriksminister. I går satte Jens Stoltenberg seg på flyet til Berlin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Tyskland er det første landet han besøker som statsminister. For noen år siden ville en slik reiserute knapt vært mulig for noen regjering. Et nordisk land har alltid stått øverst på besøkslista til nye regjeringer. Men det er ingen tilfeldighet at dette mønsteret nå er brutt.
  • Forholdet til EU spiller en stadig større rolle for vårt land. Ingen ting tyder på at denne rollen blir mindre i åra som kommer. Det kommer delvis av den dynamiske utviklingen i EU og at vi med vår EØS-avtale blir dratt stadig tettere til unionen. Selv om utvidelsen av EU østover går tregere enn søkerlandene ønsker, går prosessen sin gang. Innføringen av euroen fører til større integrasjon. Det nye sikkerhetspolitiske samarbeidet trekker i samme retning.
  • Regjeringen Stoltenberg demonstrerer at den ønsker et mer aktivt samarbeid med EU enn sin forgjenger. Hvilke utslag dette vil gi i praktisk politikk, er for tidlig å si. Regjeringen må styre på grunnlag av folkeavstemningen i 1994, og er i så måte også en nei-regjering. Forskjellen er selvsagt at den nye regjeringens mål er å føre Norge inn i EU. Hvordan dette målet skal nås, og spesielt hvor fort det skal skje, blir et sentralt spørsmål i tida framover. Ikke minst blir debatten innad i Arbeiderpartiet interessant. Det har allerede oppstått sprekkdannelser mellom Jagland og Stoltenberg. Jagland vil ikke at hensynet til sentrumspartiene skal bremse hans EU-iver, mens Stoltenberg tenker mest på samarbeidsklimaet i Stortinget.
  • Tyskland er i dag tyngdepunktet i Europa. Vi går ut fra at det nye sikkerhetspolitiske samarbeidet blir et sentralt tema under Stoltenbergs besøk. Her må Norge finne sin plass, selv om vi ikke fullt ut kan bli medlem. Da er Tyskland et nøkkelland for oss. Begge land har sterke interesser i NATO. Og NATO vil være den sikkerhetspolitiske bunnplanken for begge land i mange år framover.