Til kamp for dannelsen

Aldri før har vi hatt tilgang på så mye kunnskap og informasjon. Det burde ha gitt grunnlag for et mer levende folkestyre enn noensinne. I stedet overlates stadig mer makt til noen få dominerende fagspråk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dersom de ikke utfordres i det offentlige rom, forvitrer demokratiet og fellesskapet. Vi må gå til kamp for dannelsen, for at vi får en slik stolthet og trygghet i våre ulike utdannelser at ekspertene må snakke normalt til oss, og vi kan snakke normalt til andre når vi selv er eksperter.

Hver enkelt av oss kan ikke ha spisskompetanse på alle områder. Vi er alle amatører på de fleste samfunnsfelt, men vi er like fullt meningsberettiget. Kjernen i demokratiet er nettopp at vi ikke legger oss flate for elitene, men har evne, vilje og grunninnsikt nok til å utfordre autoritetene og stille kritiske spørsmål.

Spesialisert


Derfor er det ikke likegyldig hva slags kunnskap som bygger kunnskapssamfunnet. Vi er i ferd med å se oss blinde på effektiv, målrettet oppfylling av arbeidslivets kompetansekrav. Vi blir til slutt så spesialiserte at vi mister evnen til å diskutere offentlig på tvers av særkunnskapen. Vi blir anvendelige tannhjul i samfunnsmaskineriet, men det er også alt vi blir. Vi glemmer betydningen av det enkelte menneskes lykke og velferd, og reduseres fra borgere til klienter.

Det liberale motstykket til klientsamfunnet er å gjenreise borgerens selvstendige frihet og ansvar. Det er å erstatte ensretting med mangfold, og ha offentlige møteplasser for debatt og gjensidig overbevisning. Det er å sette seg som mål at alle utdanninger skal lære oss å se helheten i samfunnet, ikke bare utvalgte deler av det.

Grunnforsking


Kampen for dannelsen handler ikke minst om å gjenreise den frie grunnforskingen, og sikre at vi har et mangfold av uavhengige forskingsmiljøer. Det må gå hånd i hånd med omstillingen til et mer forskingsbasert næringsliv. Eksempelvis bør Norge de kommende årene bruke store ressurser på forsking og utvikling av havbruk og beslektede marine næringer. Men vi må samtidig ha sterke forskingsmiljø med basiskunnskaper om økologien i havet, som helt uavhengig kan forske på mulige negative økologiske effekter. En potensiell helgen må prøves mot en djevelens advokat. Vi må ha institusjoner som utfordrer etablerte sannheter, helt uten sideblikk til forskingsresultatenes økonomiske potensial.

Dette er den frie grunnforskingens rolle. Derfor ble jeg kraftig provosert da Regjeringen i høst foreslo dramatiske kutt for universitetene, uten å se at det er det motsatte av å skape et liberalt kunnskapssamfunn. Derfor må kommende reformer for høyere utdanning ta hensyn til at dannelse krever fordypning og kvalitet i alle ledd. Forskere, studenter og institusjoner må få økt frihet, både økonomisk og organisatorisk. Vi må ikke se oss så blinde på ønsket om kortere, mer effektiv og mer yrkesrettet utdanning at vi mister dannelsen av syne.

Ensretting


Kampen for dannelsen er også en kamp mot ensretting. Vi må gjenreise respekten for de ulike fagenes egenart, det være seg håndverk eller akademia. For eksempel må ikke økonomiens tenkemåte og fagspråk få bli enerådende i å beskrive samfunnet. Dyktige økonomer er nødvendige, men økonomi er som alle fagspråk farlig dersom den brukes ukritisk på områder hvor det ikke gir mening. Det er forskjell på hvordan markedet og andre institusjoner bør organiseres. Økt offentlig satsing på utdanning og forsking er for eksempel ikke først og fremst viktig fordi det er økonomisk lønnsomt, men fordi det er helt avgjørende for å skape bevissthet om holdninger og verdier, helhet og sammenhenger i samfunnet. Ethvert fag har godt av å bli utfordret av andre. Det er da kunnskapen virkelig gnistrer.

Kampen for dannelsen er å sette det enkelte menneskets frihet, lykke og velferd i sentrum av informasjons- og kunnskapssamfunnet. Vi er ikke bare konsumenter på markedet og klienter i velferdsstaten. Vi er også borgere med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi skal ikke bare ha noe å leve av, vi skal også ha noe å leve for.