Til kamp for norsk språk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er oppløftende at både institusjoner og enkeltpersoner erklærer sin vilje til å hegne om det norske språket. Når selv direktøren for Næringslivets Hovedorganisasjon latterliggjør språkjåleriet i næringslivet, er det et tegn på at det er mulig å mobilisere for en språklig forsvarskrig. Det gjelder særlig mot den angloamerikanske påvirkningen som trenger inn på alle samfunnsområder med sitt powerpointspråk. Men drivkreftene bak denne svekkelsen av norsk språk er sterke, og det trengs åpenbart kraftig lut for å rydde ut de verste utvekstene.

Vi får håpe at regjeringen greier å finne fram til gode tiltak når den til våren legger fram en stortingsmelding om språksituasjonen. Det gjelder å styrke selvtilliten og den kulturelle forsvarsholdningen. I popkulturen og deler av næringslivet er et slags sirkusengelsk blitt toneangivende språknorm både muntlig og skriftlig, og i høyere utdanning og forskning er moderniserings- og tilpasningskravene slik at de favoriserer engelsk framfor norsk.

En nasjon som vil ta vare på språket sitt, må framelske motstandskraft mot den globaliserte medieverdenens og internasjonale kapitalismens språklige og kulturelle invasjon. Overalt i Europa reises opprørsfanene mot googleiseringen av den nasjonale kulturen. For oss i Norge må målet for en nasjonal språkpolitikk være å sikre norsk som det samfunnsbærende språket i landet vårt. Da trengs en sterk bevisstgjøring om hvilken verdi det nasjonale språket har, og at det langt overgår alle andre språk som uttrykks- og tenkemiddel for folk som er oppvokst her i landet. Vi bør også minne hverandre om at nordisk er blant de store bruksspråk, og at vern om nordisk språk også kan mobiliseres ut fra styrke, ikke svakhet.

For en generasjon siden var Norge et land med bevisste språkbrukere. Språkfreden la dessverre et teppe av likegyldighet over språkutviklingen. Nå har intet parti noe klart språkprogram. Kanskje det er en idé å starte der, på politikkens grasrotnivå. Bare da kan det bli kraft og ressurser til et norsk språkvern.