Til Tore Tønnes minne

«Med Tore Tønnes bortgang har vårt land mistet en usedvanlig talentfull, arbeidsom og omsorgsfull person som har satt sterke spor etter seg i det norske samfunnet.»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Med Tore Tønnes bortgang har vårt land mistet en usedvanlig talentfull, arbeidsom og omsorgsfull person som har satt sterke spor etter seg i det norske samfunnet.

Tore var født i 1948 og vokste opp i Ogndalen i Nord-Trøndelag. Oppveksten ga ham verdier og et sosialt engasjement som preget ham hele livet. Tore hadde enestående evner. Han kom til å levendegjøre visjonen om at alle mennesker i dette landet skal ha de samme muligheter til å ta sine evner i bruk. Han reiste til Bergen hvor han utdannet seg til siviløkonom, til Oslo for juridisk embetseksamen og aspirantkurs i Utenriksdepartementet, og så i utenrikstjeneste til Brussel og Washington.Ved den norske ambassaden i Belgia møtte Tore sin kjære Rigmor, som han giftet seg med og fikk to sønner med. Om Rigmor sa han: «Rigmor betyr alt.»

Tore arbeidet i Olje- og energidepartementet der han ble ekspedisjonssjef, i Statoil som konserndirektør, i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond som administrerende direktør og i Norwegian Seafoods som konsernsjef.Jeg ba Tore om å bli statsråd i min regjering for å trekke veksler på hans innsikt, handlekraft og menneskelige evner som inspirerende lagspiller. Jeg la vekt på betydningen av at det i Norges regjering finnes mennesker med bred erfaringsbakgrunn både fra privat og offentlig virke. Tore hadde denne bakgrunnen, og han levde til fulle opp til forventningene. I kollegiet var han en hardt arbeidende helseminister som fikk gjennomført viktige reformer med store og langsiktige virkninger for det norske samfunnet. Han arbeidet etter visjonen om å ta vare på og utvikle et helsevesen preget av høy kvalitet og tilgjengelighet for alle.Vi som fikk gleden av å arbeide nært med Tore, opplevde hans spesielle evne til å forene visjon med handling. Han satte seg store mål, og med grundighet og entusiasme la han ut på veien for å nå dem. På mange områder - i forvaltningen, i næringslivet og i politikken - ble han en samfunnsbygger. Hans ferd var kjennetegnet av høy integritet og en lun varme som motiverte medarbeidere og alle som møtte ham. I Arbeiderpartiet ble han en inspirasjon for partifeller og tillitsvalgte, og i hele det politiske miljø, også hos de som ikke delte hans syn, møtte han respekt. Så altfor tidlig har Norge mistet den ruvende personen Tore Tønne. Hans liv fikk en utgang vi kjemper med å begripe. Midt i stormen som møtte ham, blir vi minnet om at vi alle, selv de vi anser som de sterkeste, er mennesker av følelser der det går grenser. Tores bortgang er en dyp tragedie som fyller oss med uro og fortvilelse.

Ved inngangen til julefeiringen går våre tanker og omsorg til hans nærmeste familie. Vi sørger med dem og lyser fred over Tore Tønnes minne.

JENS STOLTENBERG