PÅ BESØK:  Helseminister Bent Høie besøkte Senter for krisepsykologi i Bergen mandag. Der ble Dagbladets dokumentarserie om barna som ble igjen etter partnerdrap diskutert. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
PÅ BESØK: Helseminister Bent Høie besøkte Senter for krisepsykologi i Bergen mandag. Der ble Dagbladets dokumentarserie om barna som ble igjen etter partnerdrap diskutert. Foto: Eivind Senneset / DagbladetVis mer

- Tilbudet er for mangelfullt

Høie om hjelpen til barn etterlatt etter partnerdrap

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ved Senter for krisepsykologi (SfK) i Bergen var bordet i går dekket med hvit duk, blomsteroppsatser og snitter. Alt sammen til ære for helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H), som var ventet i løpet av ettermiddagen.

- Vi har lang og god erfaring med å hjelpe barn og voksne tilbake igjen etter et traume, sier daglig leder, Unni Heltne, som tar imot Dagbladet en time før Høies besøk.

- Problemet er at vi balanserer på en knivsegg, økonomisk sett. Dagens midler strekker fram til 2016, etter det vet vi ikke hva som skjer, sier Heltne.

Les Dagbladets dokumentarserie om «Barna som ble igjen» her.

En usynlig gruppe Hun håper derfor at hedersgjest Høie skal gi SfK status som nasjonalt ressurssenter, inkludere det i statsbudsjettet og ta seg av den årlige driftsregningen.

VIL TA ANSVAR:  Daglig leder Unni Heltne ønsker at Senter for krisepsykologi skal bistå barn som opplever at far dreper mor. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
VIL TA ANSVAR: Daglig leder Unni Heltne ønsker at Senter for krisepsykologi skal bistå barn som opplever at far dreper mor. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer

Slik at de blant annet kan fortsette å se de usynlige gruppene, inkludert barna som mister mor eller far i partnerdrap.

Dagbladets kartlegging av partnerdrap i perioden 2000-2013, viste at 118 barn er etterlatt. Heltne ønsker at SfK skal hjelpe disse barna, og de voksne som skal ta seg av dem.

- I noen kommuner håndteres slike saker veldig bra, andre trenger kompetanse, et apparat de kan kontakte for å få veiledning. Vi ønsker å være en del av det apparatet, sier Heltne.

Lite forskning Selv om SfK ikke har forsket på nettopp disse barna, mener hun de har kompetanse til å påta seg oppgaven.

- Vi har fått flere henvendelser fra hjelpeapparatet om partnerdrapssaker. Både i barnevernet og blant behandlere er det knyttet stor usikkerhet til disse barna, noe som ikke er rart siden det nesten ikke forskes på dem.

DEKKET BORD: - Det er i dag for stor variasjon i tilbudet disse barna får i de forskjellige kommunene, sier Bent Høie om tilbudet barna får. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
DEKKET BORD: - Det er i dag for stor variasjon i tilbudet disse barna får i de forskjellige kommunene, sier Bent Høie om tilbudet barna får. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer

- Hva spør de dere om?

- De lurer på hvordan skal de fortelle barna at far har drept mor. Hvor mye skal de si? Når skal de si det? Og skal barna ha samvær med far i fengselet?

Heltne mener det er viktig å kartlegge disse barnas behov, ettersom flere vil havne i samme situasjon i årene som kommer.

Vil ha veileder Psykologspesialist Magne Raundalen, som trolig har snakket med flest av de etterlatte barna, det vil si 9 av 118, mener det trengs en nasjonal veileder.

- Slik at de i hjelpeapparatet vet hvor de skal slå opp når en pappa dreper mamma, sier han.

- Vi har lang og god erfaring med å hjelpe barn og voksne tilbake igjen etter et traume, sier daglig leder Unni Heltne ved Senter for krisepsykologi. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
- Vi har lang og god erfaring med å hjelpe barn og voksne tilbake igjen etter et traume, sier daglig leder Unni Heltne ved Senter for krisepsykologi. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer

Han har tro på at helse- og omsorgsministeren vil se det samme behovet.

Gjør han det, er ikke daglig leder, Unni Heltne i tvil:

- Hvis vi blir spurt om å bidra til en slik veileder, sier vi selvfølgelig ja.  

Da helseminister Høie endelig har tatt plass ved det dekkede bordet, og fått servert en grundig presentasjon av SfKs arbeid, tar Magne Raundalen ordet:

- Barna er viktige for senteret, for i kriser og katastrofer er det alltid de minste som rammes hardest.

BEHOV:  Psykologspesialist Magne Raundalen mener det trengs en nasjonal veileder for å følge opp barn som er etterlatt etter partnerdrap. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet
BEHOV: Psykologspesialist Magne Raundalen mener det trengs en nasjonal veileder for å følge opp barn som er etterlatt etter partnerdrap. Foto: Eivind Senneset / Dagbladet Vis mer

Mens Raundalen har Høies oppmerksomhet, trekker han også fram Dagbladets kartlegging av de etterlatte barna.

- Det er viktig at vi får en økt kunnskap om bedre hjelp til barn som er etterlatt etter partnerdrap. Du og regjeringen din sier at dere er opptatt av forskning, men foreløpig har vi sett lite til forskning på barn i krise, sier Raundalen.

Skryt, men ingen penger Høie gjør som forventet: Han lytter og skryter av innsatsen ved senteret, men lover ingenting.

- Vi har en gjennomgang av alle nasjonale kompetansesentre, der vi blant annet ser på hvilke oppgaver de har. Dere er inne i den vurderingen. Det er et bredt politisk ønske om å få det til, men vi må altså se på det praktiske først, sier ministeren til de rundt bordet.

Når gjennomgangen skal være ferdig, er ikke bestemt.

- Det er ingen tvil om at vi har behov for kompetansen som finnes her, og det at de løfter fram barna som en viktig gruppe, er bra, sier Høie til Dagbladet etter møtet.

- Dagbladets kartlegging av barn som er etterlatt etter partnerdrap, viser svært ulik oppfølging. Hvordan mener du de bør ivaretas?

- Det er i dag for stor variasjon i tilbudet disse barna får i de forskjellige kommunene. Hovedutfordringen er at tilbudet om psykisk helsehjelp er mangelfullt. Det skal vi gjøre noe med, sier Høie.

Når Høie strener av gårde til neste avtale, er psykologspesialist Raundalen fornøyd, tross få konkrete løfter.

- Jeg er overbevist om at Høie tar et initiativ for barna som er etterlatt etter partnerdrap, sier Magne Raundalen etter møtet med helseministeren.