Tilliten må gjenskapes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Onsdag frikjente juryen i Gulating lagmannsrett 21-åringen fra Karmøy for drapet på Birgitte Tengs. I går dømte de tre juridiske dommerne 21-åringen til å betale sin tante og onkel 100 000 kroner i erstatning. Erstatningsdommen begrunnes med at det er klart sannsynlig at 21-åringen er sin kusines drapsmann. Dommen ble anket på stedet. Dermed blir det opp til Høyesterett å avgjøre om den unge Karmøy-mannen skal betale erstatning for et drap han er blitt frikjent for.
  • Jussen har sin egen logikk, som av og til er svært vanskelig å forstå. I strafferetten er det moralske utgangspunktet at det er bedre at ni skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt. Derfor skal påtalemyndigheten bevise skyld ut over enhver rimelig tvil for at noen skal kunne dømmes. Og dess alvorligere en forbrytelse er, dess mindre rom skal det være for tvilen. Erstatningsretten har et annet utgangspunkt. Her er beviskravene lavere, for det dreier seg ikke om frihetsberøvelse, men om penger. Det er nok å bevise sannsynligheten for at noen har begått en handling.
  • Når strafferetten og erstatningsretten møtes, slik som i Gulating lagmannsrett i Birgitte Tengs-saken, oppstår et alvorlig moralsk dilemma. I folks øyne taler domstolen med to tunger. 21-åringen er bare halvveis frikjent, dersom retten pålegger ham å betale erstatning for drapshandlingen. For de involverte blir det enda tyngre å legge denne dypt tragiske saken bak seg.
  • Det har framkommet mye og alvorlig kritikk mot politiet i Birgitte Tengs-saken, spesielt mot Kripos' avhørsmetoder og lemfeldige omgang med pålegget om å protokollere alle avhør. Vi kan ikke bedømme i hvilken grad kritikken er berettiget. Uansett er den gjennomgangen av avhørsmetoder og rettslige spørsmål knyttet til avhør som Riksadvokaten nå tar initiativet til, helt nødvendig. Politiets fremste kompetansesenter kan ikke leve med den mistillit som er skapt gjennom Birgitte Tengs-saken. Riksadvokaten må sørge for den nødvendige opprydning, og for at tilliten til Kripos gjenopprettes.