Tillitsvalgte i Forsvaret anmelder regjeringen

De landstillitsvalgte for tillitsmannsordningen i Forsvaret har anmeldt Regjeringen og Stortinget for brudd på flere paragrafer i Grunnloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagens vernepliktsordning omfatter bare et mindretall av hvert årskull. Det offentlige bør derfor betale kompensasjon for at mennesker gir ett år av sitt liv i Forsvarets tjeneste, mener de landstillitsvalgte og viser til Grunnlovens paragraf 105 om ekspropriasjon. De har også sett seg lei på at regjeringen og Stortinget ikke treffer nødvendige tiltak for å heve statusen til de vernepliktige. I tillegg til paragraf 105, strider dagens vernepliktsordning også mot Grunnlovens bestemmelser om likhet for loven og mot bestemmelsen om at alle har plikt til å avtjene verneplikt, mener de tillitsvalgte.

Mer penger

En av de fem som står bak anmeldelsen, korporal Knut Sverre Skurdal Andresen, påpeker at kravet først og fremst gjelder økt kompensasjon til dem som dimitteres etter førstegangstjenesten.

I dag er dimisjonsgodtgjørelsen på 7.351 kroner, og det er helt urimelig i forhold til beløp folk som unntas fra førstegangstjenesten, kan sitte igjen med etter ett år i arbeidslivet, mener Skurdal Andresen.

- Dette er for eksempel langt under det som kreves som depositum når man skal leie seg bolig. Ombudsmannen for Forsvaret og Statushevingsutvalget har foreslått 25.000 kroner. Dette anser vi som et minimumsbeløp, sier Skurdal Andresen til NTB. Han vil overfor NTB ikke spekulere i noe maksimumsbeløp eller antyde hvilket beløp som ville tilfredsstille de fem som står bak anmeldelsen.

Profesjonalisering

I tillegg til de økonomiske kravene ønsker de fem at førstegangstjenesten profesjonaliseres, dvs. at den rettes mer inn på ren militær trening og militære oppgaver.

- Vi ønsker en gjennomgang av hele førstegangstjenesten, og det må settes i verk tiltak som gjør at rekruttene opplever tjenesten som meningsfull. Det virker for eksempel urimelig at folk som kalles inn til militærtjeneste, settes til å tømme søppel mot sin vilje. Sivile bør overta oppgaver som ikke direkte har med militære formål å gjøre, sier Skurdal Andresen.

I dag er det bare 40 prosent av de mannlige årskullene som gjør førstegangstjeneste i Forsvaret. Tar mann med den kvinnelige delen av kullene, som man bør gjøre i disse likestillingstider, mener Skurdal Andresen, så er det bare 20 prosent av hvert årskull som er inne til førstegangstjeneste.

Har sympati

Statssekretær Gunnar Heløe (H) i Forsvarsdepartementet uttrykker sympati med kravene fra de tillitsvalgte.

- Vi har stort sett samme syn på saken, og de landstillitsvalgte har mye rett i det de sier, bortsett fra anmeldelsen, sier Heløe til NTB. Med utgangspunkt i 12.000 vernepliktige i året og 25.000 kroner i dimisjonsgodtgjørelse blir det til sammen en utgift på ca. 300 millioner kroner i året, påpeker han.

- Det vil være en utfordring å finne plass til dette beløpet på budsjettet til Forsvarsdepartementet, sier statssekretæren.

Med hensyn til hvor mange som utfører førstegangstjenesten, sier Heløe at det aldri har vært over to-tredeler av hvert årskull som fullfører.

- Det er riktig at rekrutt-tallene av flere årsaker er gått ned de siste årene, men det må være Forsvarets behov som er avgjørende. Vi kan ikke ha en førstegangstjeneste for tjenestens egen skyld. Dersom alle skulle utføre førstegangstjenesten, ville det blir vanskelig å gjøre tjenesten så meningsfull som de landstillitsvalgte krever, sier statssekretæren.

(NTB)