Tilløp til lysglimt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere tegn den siste tida peker på at konjunkturene er i ferd med å bedre seg. Oslo Børs har hatt en jevn stigning siden bunnivået i februar, med unntak av en midlertidig tilbakegang i september. Arbeidsledighetstallene har flatet ut, riktignok på et altfor høyt nivå. Men det er tross alt bedre enn ny økning. Renta er stabil på et lavt nivå, og lite tyder akkurat nå på snarlige renteøkninger. Det er godt for låntakeres personlige økonomi. Rentekuttene dette året har dessuten betydd langt mer for gjeldstyngede folk i etableringsfasen enn noe lønnsoppgjør i moderne tid.

Sjelden har fagorganiserte hatt bedre anledning til å forstå sammenhengen mellom moderasjon og rentenivå. Det bør føre til at også neste års lønnsoppgjør skjer innenfor ansvarlige rammer. Lave renter vil også over tid stimulere til nysatsing, og dermed også til nye arbeidsplasser. Også gjeldstyngede kommuner vil få en bedre situasjon.

Viktigst for den norske økonomien er imidlertid at oppgangen også skjer internasjonalt. Så integrert er landenes økonomi nå at konjunkturene i USA og i Tyskland har direkte innvirkning på den norske. Derfor er det også helt naturlig at «Internasjonal økonomi» er et sentralt kapittel i regjeringens «Nasjonalbudsjett for 2004». I dette kapittelet slår også regjeringen fast at det er «tegn til at veksten internasjonalt er i ferd med å ta seg opp». Det føyes helt riktig til at det ikke finnes noe entydig grunnlag for å slå fast at det har skjedd noe vendepunkt. Men resultater og tall for tredje kvartal øker optimismen.

I ly av det makroøkonomiske lavtrykket som har hengt over industrilandene, har mye skjedd på mikronivå. IT-næringen har fått pusten igjen etter boblesprekken, på et sunnere grunnlag. Bedrifter i alle bransjer har kuttet kostnader, slik at mulighetene til overskudd er store bare etterspørselen etter produkter og tjenester igjen stiger. Og skulle disse tilløp til den siste tids lysglimt være tegn på at vi nok en gang er over kneika, bør det være grunn til å glede seg enten man sitter i regjering eller i arbeidsledighetskøen.