Tilslørt undervisning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

To muslimske jenter ved Oslo Handelsgymnasium dekker til ansiktet sitt. Dermed får vi i Norge igjen presentert en variant av et dilemma som har preget dagsorden i hele Europa de siste par åra. Hvordan skal vi forholde oss til klesdrakter med sterk religiøs symbolverdi i en verden som er preget av polarisering? Frankrike vedtok forbud mot hodetørkle - hijab - i skolen, ut fra den franske statens grunnleggende sekulære verdier. De franske myndighetene mente at tydelige religiøse symboler ikke hører hjemme i skolehverdagen, og resultatet ble at flere titalls jenter som nektet å bøye seg for forbudet, ble utvist fra skolen. Også seks unge gutter, sikher, som nektet å ta av seg turbanen i klasserommet, ble utvist.

Samtidig har muslimer i Tyrkia vist til europeiske frihetsprinsipper i sin kamp for å få gjeninnført muligheten til å gå med hijab i skolen - hijab er forbudt i det sekulære Tyrkia. Men den europeiske menneskerettighetsdomstolen fastslo Tyrkias rett til å forby hijab på statlige universiteter, en omstridt avgjørelse. Spørsmål om hvor grensen går for menneskers rett til å kle seg som de vil, er kompliserte, og den europeiske integrasjonsdebatten har ingen enkle løsninger.

I Dagbladet er vi tradisjonelt ikke tilhengere av at staten skal nedlegge forbud mot å kle seg på den ene eller andre måten. Et forbud mot hijab er ikke veien å gå for Norge. Saken om jentene på Handelsgym i Oslo kan likevel sies å være av en annen karakter.

Det er åpenbart vanskelig for en lærer å forholde seg til en elev man ikke kan se ansiktet på. Et ansikt tildekket av slør - niquab - er nok ikke forenlig med ideen om en skole der dialog mellom elever og lærere er helt vesentlig. Det er uklokt å overlate vurderingen av disse dilemmaene til hver enkelt skole - nettopp fordi det er spørsmål av stor prinsipiell betydning. Vi støtter derfor byrådets forslag om å lage sentrale retningslinjer som sørger for at elever og lærere kan se hverandre i ansiktet når de er på skolen.