Tilsyn og rettssikkerhet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å redusere statlig tilsyn med kommunesektoren. Både hensynet til lokaldemokratiet og at utvalget anser dagens statlige kontrollapparat som for stort og for lite samordnet, tilsier dette. Utvalgsleder, fylkesmann Tora Aasland, forsikrer at en slik reduksjon ikke skal gå utover innbyggernes rettssikkerhet. Mottaker av innstillingen, kommunalminister Erna Solberg, er like klar på dette punkt.

Det er en viktig presisering. For innbyggerne i kommuner med pressede budsjetter oppleves statlige kontroll- og tilsynsorganer som en sikkerhet for at man får de tjenester lovene forutsetter. Men hvis den lovede gjennomgangen av tilsynsordningene bare har til hensikt å forenkle, samordne og effektivisere, og samtidig spare ressurser og fortvilelse på begge forvaltningsnivåer, har vi intet å bemerke. Det er liten tvil om at kontrollapparatet i dag er for omfangsrikt og ressurskrevende. Det har riks- og lokalpolitikere fra ulike partier og regimer påpekt gjennom mange år. Det brukes for mange penger på å kontrollere at ting er riktig gjort i forhold til å få dem gjort, er blant hjertesukkene fra politisk hold. Unødvendig byråkrati og regelrytteri er ingen tjent med.

Uansett omfang av statlige tilsyn er det viktig at systemet kontrollerer at kommunenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Selv om kommunene er pålagt å føre internkontroll av egen virksomhet, er ikke dette tilstrekkelig. Like viktig er det at staten ikke opptrer som et mangehodet uhyre som legger seg altfor mye opp i kommunenes gjøren og laden. Derfor er det bra, som utvalget anbefaler, å sette et skarpt skille mellom statlig veiledning, som kommunen kan ignorere, og det som er påpeking av lovbrudd.

Bak enhver tilsynsordning er det imidlertid et hensyn, gjerne til en svak part. Derfor er det viktig at politikerne lytter til dem som føler en beskyttelse i dagens system før de vedtar de anbefalte endringene.