Tilsynene må betale selv

Åtte statlige tilsyn tvangsflyttes av regjeringen. Gjett hvem som må betale for moroa.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når 900 ansatte i åtte statlige tilsyn skal flyttes ut av Oslo, bør ingen ansatte regne med å få ventelønn dersom de ikke blir med på flyttelasset.

Tilsynene må nemlig ta regninga selv, slo arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman (H) fast da han la fram den allerede omstridte og bejublede stortingsmeldingen om statlige tilsyn fredag.

500.000 per hode

Norman regner med at hele flytteprosessen vil koste en halv million kroner for hver arbeidsplass. Sluttregningen hans blir dermed langt lavere enn de 1,3 - 2 milliardene som kritikerne mener at flyttingen vil koste.

- Ledelsen i hvert tilsyn får en budsjettramme og ansvaret for å holde seg innenfor denne. Med stram kostnadskontroll vil det gå bra. Ikke minst fordi ordningen med ventelønn, som for øvrig er sløsing med samfunnets ressurser, vil måtte sitte langt inne, sier Norman.

Han er ikke redd for økonomien i tilsynene av den grunn:

- Flyttingen skal skje over tre og et halvt år. Det tilsvarer 200 stillinger i året, langt færre enn de stillingene staten lyser ut i Oslo hvert år. Når vi i tillegg vet at statsansatte har fortrinnsrett til jobber i staten og vi forutsetter at det utarbeides gode karriereplaner, bør utgiftene til ventelønn ikke bli store, sier Norman.

Lukker øynene

Mye av kritikken mot utflagging fra hovedstaden er allerede kjent. Sikkerheten til sjøs, på land og i luften vil bli truet, forbrukerne vil lide og 4.000 personer rammes når man regner med de ansattes familier, mener de ansattes organisasjoner.

Norman lukker øynene for innsigelsene og sender ansvaret for at alt fungerer nedover til tilsynenes sjefer:

- Det er helt avgjørende at virksomhetene opprettholder kvaliteten underveis. Og det er fullt mulig å få til, det så vi sist da Domstoladministrasjonen ble flyttet fra Oslo til Trondheim.

- Jeg understreker at ansvaret for at tilsynene fungerer underveis, ligger hos ledelsen i de enkelte tilsyn, legger han til.

Større ansvar

I meldingen legger Norman opp til at tilsynene skal få større ansvar og uavhengighet. Statsrådenes instruksjonsmyndighet avskaffes, og regjeringen blir øverste klageorgan i saker av «stor prinsipiell eller samfunnsmessig betydning».

- Politikk skal forbeholdes politikerne og tilsyn skal forbeholdes tilsynene, for å si det enkelt, sa Norman under presentasjonen av stortingsmeldingen fredag.

Tilsynene skal dessuten legge større vekt på å jobbe løsningsorientert, og mindre med forbud og påbud, heter det i meldingen. Eller med Normans ord under framleggelsen av meldingen:

- Formålet med tilsynene i et avregulert og desentralisert samfunn er at tilsynene skal påse at et selvregulerende samfunn regulerer seg selv i riktig retning.

(NTB)