Tiltak mot familiedrap

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Justisminister Odd Einar Dørum sa i går at han gjerne vil vite mer for å kunne gjøre seg opp en mening om det er mulig å forebygge slike familiedrap som er begått i et urovekkende stort antall de siste ukene. Det er et initiativ som fortjener støtte. Det er ikke lett å lære noe allment av en tragedie som den i Sveio som ender med fire døde. Det er trolig heller ikke enkelt å finne felles trekk mellom det som er hendt der, og drapene i Oslo der en somalisk mann har tilstått å ha drept sin kone og sine to små barn. Det tjener justisministeren til ære at han likevel vil forsøke å finne fram til tiltak som kan virke forebyggende.

Det er godt mulig, kanskje også sannsynlig, at den opphopingen vi nå opplever av det Dørum betegner som familiedrap, er en tilfeldighet uten konkrete eller påviselige årsaker. Vi vil likevel trekke fram hypotesen om at en alminnelig svekkelse av folks trygghetsfølelse i det norske samfunnet er noe av det som kan bidra til at mennesker havner i livssituasjoner der alt virker svart og uten håp.

Norge i dag er mer preget av ulikheter, et tøffere arbeidsliv og en gryende usikkerhet rundt det sosiale sikkerhetsnettet enn det var for noen år siden. Det kan også virke som om nærmiljøets umiddelbare og automatiske omsorg for naboer, venner og familie er svakere nå enn før. De siste to tiåra har individet som sin egen lykkes smed, klart gått foran fellesskapets betydning for et godt og trygt liv. Ingen kan vite med sikkerhet om slike utviklingstrekk i storsamfunnet bidrar til å utløse skjebnesvangre impulser i enkeltmennesker, men vi kan arbeide for å motvirke denne utviklingen ut fra et ønske om å leve i varmere og mer inkluderende fellesskap.

I sitt arbeid med disse sakene kan justisminister Odd Einar Dørum også ta tak i at Norge er et land der hjemmene er væpnet til tennene. En halv million haglgevær finnes rundt om, sammen med et kjempestort antall andre jaktvåpen, i tillegg til de fullt operative automatvåpnene som soldatene i Heimevernet hittil har oppbevart hjemme.