Tiltalen mot Breivik er klar

Riksadvokaten har sendt sin beordring til statsadvokatene.

OMFATTENDE TILTALE: Mandag får Anders Behring Breivik forkynt tiltalen mot ham. Rettssaken starter 16. april. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
OMFATTENDE TILTALE: Mandag får Anders Behring Breivik forkynt tiltalen mot ham. Rettssaken starter 16. april. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Riksadvokat Tor-Aksel Busch er ferdig med tiltalen mot Anders Behring Breivik og har i dag oversendt sin beordring til statsadvokatene i saken.

Riksadvokaten varsler at tiltalen ikke vil inneholde navnene til alle fornærmede i saken.

18 sider Dersom tiltalebeslutningen hadde navngitt alle som til stede i regjeringskvartalet og på Utøya, hadde den vært uegnet som styringsverktøy for domstolen og påtalemyndigheten, skriver Riksadvokaten.

Fra Riksadvokaten legges det opp til en tiltale der de faktiske beskrivelsene vil være på cirka 18 sider.

«...opplistingen av navngitte personer er supplert med mer generelle angivelser av persongrupper som ble berørt av handlingene.», skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Ber om psykisk helsevern I tiltalen fremgår at saken mot Anders Behring Breivik reises i medhold av straffeloven § 39 "til ervervelse av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. psykisk helsevernloven kapittel 5, for i psykotisk tilstand å ha foretatt ellers straffbare handlinger. Fra avgjørelsen hitsettes:"

«Tiltalte har begått meget alvorlige forbrytelser i et omfang man ikke tidligere har erfaring med i vårt land i moderne tid. Etter hans egen oppfatning er handlingene rettmessige, og en nærliggende og åpenbar fare for nye alvorlige forbrytelser av samme karakter er utvilsomt til stede. Hensynet til samfunnsvernet nødvendiggjør dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, og vilkårene i straffeloven § 39 nr. 1 er oppfylt. Slik saken er opplyst på tiltaletidspunktet, er det ikke grunnlag for påstand om ordinær straff, jf. straffeloven § 44 første ledd. Men det må fremgå av tiltalen at påtalemyndigheten tar et uttrykkelig forbehold om at det likevel under hovedforhandlingen kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff eller forvaring med tidsramme på 21 år, basert på den totale bevisføring i retten, hvilket tiltalte og forsvarer må forberede seg på.»

Kjent i neste uke Det er ventet at Anders Behring Breivik får forkynt tiltalen på mandag.

Normalt gjøres tiltalen kjent for offentligheten straks deretter. I denne saken har imidlertid riksadvokaten varslet at tiltalen først blir gjort kjent for offentligheten på en pressekonferanse på et senere tidspunkt i neste uke.