Tiltalt for heleri og falsk forklaring

Økokrim har tiltalt Hallvard Flatland for heleri og falsk forklaring. Tiltalen kommer etter at Flatland har vært hvitvaskingssiktet i halvannet år. - Denne tiltalen er fullstendig meningsløs, sier han til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flatland bekrefter tiltalen overfor Dagbladet, men avviser dens innhold på det sterkeste:

- Jeg ser med stor positiv forventning fram til å få saken avgjort i retten, og gjentar det jeg har sagt tidligere, nemlig at denne tiltalen er fullstendig meningsløs, og er en fortsatt mistenkeliggjøring som savner sidestykke, sier Flatland.

Seks års fengsel

Straffelovens paragraf 317 om heleri sier at «den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling, eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen, straffes for heleri med bøter eller fengsel i inntil 3 år».

Det er også straffbart å overføre, oppbevare eller skjule utbytte fra forbrytelser. Dersom størrelsen på utbyttet er stort, eller utbyttet stammer fra en alvorlig forbrytelse, regnes heleriet som grovt, og kan straffes med opptil seks års fengsel. Falsk forklaring kan straffes med to års fengsel.

Monaco-konto

Flatland ble i november 2000 siktet for hvitvasking og mulige brudd på skatteloven. Økokrim mistenkte at penger på en konto Flatland disponerte i Monaco kunne være utbytte av straffbare handlinger, og at pengene muligens stammet fra utpressing av Thor Christensen. Trolig er tiltalen ikke så omfattende som siktelsen. Økokrim fikk snusen i Flatlands konto i Banque de Goutard i Monaco, mens de lette etter angivelige utpressingspenger Atle Hamre skal ha presset fra eksreder Thor Christensen.

Travkusken og Flatland-venn Atle Hamre sitter i disse dager på tiltalebenken i Skien, tiltalt for utpressing av skipsreder Christensen.

Ikke fnugg

Flatland hamrer løs mot Økokrims tiltale:

- Økokrim prøver i tiltalen å hevde at to pengeoverføringer fra den internasjonale entreprenøren Øyvin Nydal egentlig er utbytte av straffbare handlinger begått av Atle Hamre og/eller andre - noe de mener jeg burde ha skjønt. Jeg ser fram til å se Økokrim prøve å bevise dette. Jeg vet at det ikke finnes et fnugg av holdepunkt for Økokrims påstand, tordner han.

Tilbakeviser

Flatland sier videre:

- Pengene kom altså fra Nydal til meg - og de skulle til meg. Men om pengene så hadde kommet fra Hamre, hvilket ikke er tilfelle, så vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg på dette tidspunktet ikke engang kjente til at det eksisterte noen utpressingssak med Hamre involvert. Dertil kommer det faktum at Økokrim selv i byretten under den såkalte utpressingssaken har slått fast at Hamre har ikke har noe med den aktuelle kontoen å gjøre, skriver Flatland i sin e-post til Dagbladet.

- Økokrim har også subsidiært tiltalt meg etter straffelovens '166 om uriktig forklaring. Dette handler om detaljer, som overhodet intet har å gjøre med hovedtiltalen eller noe annet straffbart. Jeg vil tilbakevise påstanden, skriver Flatland.

TILTALT: Hallvard Flatland bekrefter overfor Dagbladet at han er tiltalt for heleri og falsk forklaring.