Timelønn i Nordsjøen: 5,70 kr

BERGEN (Dagbladet): Timesatser på 5 kroner og 70 øre. Uspesifisert arbeidstid og forbud mot å ta kontakt med fagforeninger. Det skal være arbeidsvilkårene for polske og kinesiske arbeidere på britiske forsyningsskip i Nordsjøen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ITF (International Transportworkers Federation) som avslører de grelle arbeidsvilkårene.

- Vi kaller det slavekontrakter, sier ITF-inspektør Åge Bærheim.

På britisk sokkel har ITFs skotske inspektør Norrie McVikar registrert månedshyrer helt ned til 164 pund blant kinesiske besetningsmedlemmer. Blant forpleiningspersonellet finnes det arbeidere med en timelønn på 5 kroner og 70 øre. Lønnssatsene kan ifølge ITF variere mellom 714 og 321 britiske pund i måneden.

- Vi vet at det finnes skip på norsk sokkel som opererer med tilsvarende lønnsbetingelser, og vi frykter at det vil komme flere utover i sommersesongen, sier ITF-inspektør Åge Bærheim til NOPEF Aktuelt.

Trues med sparken

Det britiske rederiet Sealion Shipping har 12 forsynings-, flerbruks- og dykkerfartøy. Selskapet opererer både på norsk og britisk sokkel med et mannskap sammensatt fra flere nasjoner.

- I forrige uke var vi på en konferanse i Aberdeen hvor vi fikk tak i arbeidskontrakter som avslører de dårlige vilkårene. Det finnes tilfeller der arbeiderne må skrive under på ansettelseskontrakter som slår fast at det er kontraktsbrudd om de tar kontakt med utenlandske myndigheter, organisasjoner eller fagforbund. Det spesifiseres at de ikke kan ta opp forhold i kontrakten, selv om de har slik rett i henhold til britisk lov. Brudd på kontraktene kan medføre avskjed. De har 28 kroner i timen og ikke rett til overtidskompensasjon. Kapteinen om bord bestemmer arbeidstida, sier inspektør Leif Johansen i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF).

Vurderer boikott

Han sier videre til Dagbladet at disse forholdene vil bli undersøkt nærmere for å få vurdert om det skal igangsettes boikottaksjoner mot rederiet og operatørselskapene som benytter de aktuelle skipene.

- Alle operatørselskapene på norsk sokkel benytter seg av skip med slike forhold om bord. Det gjelder også de norske oljeselskapene. ITF har minstelønnsstandarder for arbeidere på skip under bekvemmelighetsflagg. Det finnes nå nasjonale avtaler i Storbritannia som er så dårlige at også de bør bli betegnet som skip under bekvemmelighetsflagg, sier inspektør Leif Johansen.

ITF-inspektør Åge Bærheim kjenner til at et indisk forsyningsskip nylig har tatt inn last i norsk havn - med hyresatser under 200 pund i måneden.

- Operatørselskap som benytter seg av tjenester fra flerbruks- og forsyningsskip bør snarest gå igjennom sine rutiner og medvirke til at dette stanses. NOPEFs standpunkt er at arbeidstakere på norsk sokkel skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, uavhengig av nasjonalitet og flagg, sier Åge Bærheim.