Timelønna opp 1,50 kr

Mer ferie og to-årig avtaleperiode. Det er blant resultatene av årets lønnsoppgjør.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lønnstillegg år 2000:

Det blir gitt et tillegg til alle på 1, 50,- per time. Det gis i tillegg et lavtlønnstillegg på totalt 3, 50,- per time, for arbeidtakere med mindre enn 87 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Tilleggene gis fra 9. mai 2000.

Ferie:

Avtalefestet ferie skal innføres ved at det gis to dager i 2001 og to dager i 2002. Arbeidstakere over 60 år får seks ukers ferie.

Avtaleperioden:

Den opprinnelige perioden på 3 år endres til er to år.

Etter- og viderutdanning:

LO og NHO har kommet til enighet om at arbeidsgiverne skal delta i finansieringen av kompetansereformen, med den forutsetning at reformen skal gjelde både offentlig og privat sektor, og gjelde alle arbeidstakere og arbeidsgivere. Regjeringen skal utrede lovforslag om dette på et senere tidspunkt.

Det anbefalte forslaget skal på ny ut til uravstemning blant LOs medlemmer, med svarfrist satt til 25. mai.

guro.aardal.hagen@dagbladet.no