Tine Kjærs brev til Valgerd Svarstad Haugland:

«Jeg oppfatter ditt angrep på meg som gravid kvinne som ukristelig og hatefullt.»

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jeg viser til oppslag i Dagbladet i dag, 10. juli.

Etter uttalelsene i dagens Dagbladet å dømme, har statsråden store problemer med å forstå og akseptere min partners og mine livsvalg. Hun har også mange meninger om våre måter å skape oss et familieliv på. Uten at hun kjenner noen av oss. Med utgangspunkt i dette sterke engasjementet fra statsrådens side, vil jeg gjerne få lov til å gi henne et lite innblikk i hvordan det oppleves for en gravid kvinne å få sin graviditet kriminalisert.

Jeg har stor forståelse for mennesker som har sine fordommer basert i manglende utdanning, vanskelige levekår og personlige lidelser. Det jeg verken kan forstå eller akseptere, er at en svært erfaren og medievant statsråd kan uttale følgende:

«Ingen retter fokus mot at kunstig inseminasjon ikke er tillatt i Norge, bare fordi to kjendiser stiller opp. De vet godt hva norsk lov er og hva de har gjort [...]»

Som et kristent menneske har jeg to retningslinjer for hvordan jeg bør oppføre meg overfor min medmennesker:

- Jeg bør være ydmyk i forhold til andres liv og ha tillit til at de selv er i stand til å foreta sine vurderinger og verdivalg.

- Det er en stor synd å dømme andre. Det er en enda større synd å dømme andre uten å ha skaffet seg kunnskap om hvorvidt dommen er riktig eller gal.

Det er en meget, meget stor belastning å bli fordømt, kriminalisert og beskyldt for å ha brukt sin «kjendisstatus» (en status som jeg aldri har ønsket eller gjort noe for å få) for å starte familie på lovlig vis og siden søke, ved demokratiske midler, å skape trygge rammer for barnet ved å stille spørsmål ved lovpraksis.

Jeg oppfatter ditt angrep på meg som gravid kvinne som ukristelig og hatefullt. Interessant også å være den eneste kvinnen i moderne norsk historie som har blitt kriminalisert (av en statsråd) fordi hun har blitt gravid.

Jeg er takknemlig for at jeg har styrke nok og fellesskap i mitt nærmiljø til å tåle den belastningen du utsetter meg og min familie for. Jeg er mer bekymret for andre i samme situasjon som kanskje ikke har et liknende apparat rundt seg.

I Norge lever det i dag mange barn med en eller flere homofile foreldre. Disse barna er like forskjellige og unike som alle andre barn. Det norske samfunnet har en klar plikt til å legge forholdene til rette for alle barn, slik at de trygges så vel juridisk som økonomisk. Det emosjonelle er det familie og nærmiljø som skal ta seg av. Etter gjennomgang av innstillinger, forarbeider og debatter i forbindelse med Stortingets behandling av stebarnsadopsjonsreglene i fjor, synes det for meg åpenbart at Stortingets flertall også er av denne oppfatning.

Ved dine uttalelser krenker du ikke bare mitt barn, men alle de barna som lever i familier du tilsynelatende har gjort det til en livsoppgave å fordømme.

Jeg håper at dine uttalelser, der du insinuerer at min graviditet er ulovlig, var en ren lapsus. I alle fall forventer jeg en uforbeholden unnskyldning.

Med hilsen Tine Kjær

ÅPENT BREV: Både Anne Holt (t.v.) og Tine Kjær er kraftig irritert på Valgerd Svarstad Haugland etter KrF-lederens utspill i Dagbladet i går. I dag svarer Kjær med et åpent brev.