Tingretten kritiserer Politiets utlendingsenhet etter at 1-åring ble tatt med til fengsling

Ber (PU) endre rutinene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Barn bør ikke tas med til rettsmøter, understreker Oslo tingrett. Hendelsen det vises til, skjedde onsdag 19. mars, da retten skulle avgjøre hvorvidt et ektepar skulle oppholde seg på Trandum utlendingsinternat i påvente av uttransportering til Afghanistan.

Halvannet år Hvis foreldrene ikke ville etterlate barnet på halvannet år alene på Trandum, ville en aktuell løsning vært å fremstille en eller begge foreldre via videolink, noe som rutinemessig brukes i en rekke saker, opplyser tingretten.

- Selv om det er politiet som har ansvaret for de personene som fremstilles for rettsmøter og som har ansvaret for å finne et egnet ventested, understreker Oslo tingrett at barn ikke bør tas med til rettsmøter. Vi forutsetter derfor at Politiets utlendingsenhet vurderer sine rutiner, sier Anne Margrethe Lund, leder av straffesaksgruppen i Oslo tingrett.

Avviser kritikk Politiets utlendingsenhet avviser at ting kunne vært gjort annerledes i den aktuelle saken.

- I denne saken måtte foreldrene møte fysisk i tingretten fordi det ikke er noe alternativ til å møte fysisk for domstolen i denne situasjonen, sier juridisk direktør Jan Olav Frantsvold til NTB.

- For å unngå at et så ungt barn skulle være uten foreldrene på et internat, var barnet sammen med sin mor og far. Dette var aldri et tema under rettsmøtet i saken. Familien var aldri på ventecelle i Oslo tingrett, men satt på et advokatkontor med åpen dør, fortsetter Frantsvold.

Returnert fra Afghanistan Bakgrunnen for saken er ifølge PU at familien ble sendt til Afghanistan, hvor de overfor myndighetene på flyplassen i Kabul hevdet at de var pakistanske statsborgere, til tross for at de i virkeligheten er fra Afghanistan og har opphold der. Dette førte til at de ble returnert til Norge tirsdag, og fengslingsmøtet i tingretten ble holdt dagen etter.

Jan Olav Frantsvold understreker at internatet på Trandum ved Gardermoen ikke er et fengsel - og at barnefamilier har egne lokaler atskilt fra de øvrige beboerne.

- I alle saker der vi pågriper mindreårige som skal plasseres på internatet, varsles barnevernet. Hvis barn skal fengsles - det vil si ha et opphold på internatet i mer enn 24 timer - etablerer vi et samarbeid med barnevernet om hvordan vi kan gjøre oppholdet så skånsomt som mulig. Alternativet vil være å plassere barnet på beredskapshjem, som innebærer at man splitter barn og foreldre, forteller han.

Oslo tingrett avgjorde onsdag at ekteparet må oppholde seg på Trandum. Kjennelsen er anket.

(NTB)