Tingretten vil løslate siktet mann i tvangssak i Vestoppland

Gjøvik tingrett har avgjort at den 66 år gammel mannen som er siktet i en tvangssak i Vestoppland, kan løslates. Men han blir sittende til anken er behandlet.

Politiet begjærte fire uker forlenget varetektsfengsling, men fikk altså ikke medhold. Politiadvokat Tom Gjestvang i Innlandet politidistrikt har meddelt retten at kjennelsen ankes.

Han har bedt om at den gis oppsettende virkning, hvilket innebærer at beslutningen om løslatelse utsettes til anken er behandlet. Retten har tatt begjæringen til følge.

Dommerfullmektig Edvard Horn Welle-Strand i Gjøvik tingrett skriver i domsslutningen av saken blir oversendt Eidsivating lagmannsrett umiddelbart. Påtalemyndigheten har fått frist til onsdag med å sende inn sitt støtteskriv til anken. Siktedes forsvarer må også inngi sitt tilsvar 18. juli.