- Tipstelefon er angiveri

BERGEN (Dagbladet): - Tipstelefon blir en form for angiveri vi ikke har sans for, sier generalsekretær i Fiskarlaget Jan Skjærvø om tiltakene fiskeriminister Otto Gregussen vil iverksette for å komme fiskefusket til livs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foruten en tipstelefon om uregelmessigheter vil Gregussen også ha flere inspektører og økte strafferammer for å få fiskefusket redusert.

Ministeren vil ikke anslå hva nye tiltak vil komme til å koste. Først vil han ha Fiskeridirektoratet, Kystvakta og fiskesalgslagene til å utrede og vurdere omfanget av juks i næringa, økt bruk av inspektører og et mulig forbud mot å lande fiskefangster om natta for å hindre juks.

- Det er ikke mulig nå å si hva nye tiltak vil komme til å koste. Kanskje kan vi klare oss med midlene vi disponerer over i dag, men det kan også skje at det blir omfattende tiltak som vi må ta høyde for i revidert statsbudsjett, sier Otto Gregussen.

Han vil ha flere inspektører på båtene, men har ikke tro på at det blir behov for 1500 til 2000 nyansettelser, som folk i Kystvakta har snakket om i det siste.

Angiveri

- Vi vil rg ha en tipstelefon i Fiskeridirektoratet. I den seinere tida har det kommet mange upresise påstander fra folk i næringa. Nå skal folk få anledning til å si fra om det de mener er uregelmessigheter uten at de skal måtte oppgi sin identitet. Det vil gi oss anledning til å rykke ut for å sjekke om det virkelig foregår regelbrudd, sier Gregussen.

Generalsekretær Jan Skjærvø i Norges Fiskarlag sier at det er greit at statsråden handler og kommer med forslag til tiltak mot jukset som er kommet fram i det siste, men han liker ikke opprettelsen av en tipstelefon.

- Vi har et system her i landet som innebærer at folk anmelder det de mener er straffbare forhold til politiet. En tipstelefon anser jeg som en invitasjon til angiveri, og det har vi liten sans for, sier Skjærvø.

Økte straffer

Gregussen får støtte fra Skjærvø i forslaget om å øke strafferammene for de som blir tatt for straffbare forhold.

- Vi vil ha raskere saksbehandling og strengere straffer for å få en avskrekkende effekt, sier Gregussen.

- Det er viktig at de som blir tatt for bevisst juks, også blir straffet strengere. Vi ønsker alle en renere næring, sier Skjærvø.

Fiskeridirektoratet, Kystvakta og fiskesalgslagene får frist til 22. januar med å komme med sine utredninger. Gregussen sender forslag til endringer i råfiskloven og saltvannsfiskeloven ut på høring, og tar sikte på at de kan behandles i Stortingets vårsesjon.