<strong>VIL FORSKE PÅ SJØDEPONI:</strong> Næringsminister Trond Giske (Ap) legger i dag fram regjeringens lenge bebudede mineralstrategi - uten å si endelig ja eller nei til den omstridte deponeringen av gruveavfall i norske fjorder. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
VIL FORSKE PÅ SJØDEPONI: Næringsminister Trond Giske (Ap) legger i dag fram regjeringens lenge bebudede mineralstrategi - uten å si endelig ja eller nei til den omstridte deponeringen av gruveavfall i norske fjorder. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet Vis mer

Tja til omstridt deponering av gruveavfall i norske fjorder

Trond Giskes (Ap) nye mineralstrategi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): Straks presenterer næringsminister Trond Giske (Ap) den lenge bebudede mineralstrategien - regjeringens politikk for å sparke i gang et nytt norsk mineraleventyr i Norge.

Dagbladet vet at mineralstrategien ikke gir et nytt endelig svar på det omstridte spørsmålet om deponering av gruveavfall i norske fjorder.

I strategien heter det:

«Ved mineralutvinning i kystnære områder kan sjødeponi være et mulig alternativ til deponering på land. Både deponi på land og sjødeponier kan ha miljøkonsekvenser. Det er ikke mulig å angi på generelt grunnlag hvilken type deponering som er miljømessig mest forsvarlig». 

Mineralstrategien slår fast at det skal gjennomføres et forskningsprosjekt for å styrke kunnskapen om ulike sider ved sjødeponi.

- Dette er en erkjennelse av at vi har for lite kunnskap om miljøkonsekvensen av mineralnæringen. Vi er glad for å ha fått forståelse for dette synet, og at regjeringen derfor går inn for en forskningsbasert utredning av konsekvensene, og da særlig med hensyn til sjødeponering, sier SVs Alf Holmelid til Dagbladet. 

Klif og Miljøverndepartementet avgjør Tre konkrete sjødeponisaker har blitt diskutert parallelt med strategien:

• Nordic Minings plan om å lagre gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane.
• Nussirs plan om å lagre avfall i Repparfjorden i Finnmark.
• Sydvaranger Gruves plan om å doble mengden lagret avfall i Bøkfjorden i Finnmark.

Disse sakene vil fortsatt bli avklart hver for seg, av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Miljøverndepartementet. Den omstridte praksisen er nemlig tillatt i Norge i dag, men krever dispensasjon fra forurensningsloven.

Slik blir det altså fortsatt - og norske myndigheter skal også ta hensyn til gruveselskapenes kostnader.  

«Hvilken deponeringsløsning man bør velge må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. (...) Valg av deponiløsning må avgjøres på bakgrunn av en grundig og faktabasert vurdering av påvirkning på naturmiljøet, kostnader og mulige konsekvenser for annen næringsvirksomhet og andre interesser», heter det i strategien.
   Forsinket mineralstrategi Giskes mineralstrategi ble først varslet til våren 2012. Når den nå kommer et år etter, skyldes dette blant annet at SV ikke skal ha vært fornøyd med tiltakene rettet inn mot kompetanse og forskning på miljøkonsekvensene av mineralutvinning, får Dagbladet opplyst.

Etter alt å dømme vil den manglende sjødeponi-avklaringen falle i dårlig jord hos bergindustrien.

I en e-post Dagbladet har fått innsyn i, skriver Titania-direktør Dag Larsen, som sitter i styret i Norsk Bergindustri, til statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap): 

«En mineralstrategi uten en avklaring av deponispørsmålet som gir forutsigbarhet, blir en ganske tam og fattig strategi. Vi har vel fått signaler om at det går litt trått med dette strategiarbeidet i regjeringen nå, og all den tid SV vel nærmest har signalisert et forbud mot sjødeponi så er det lett å skjønne hvorfor dette stopper opp».

E-posten er datert 2. mars i fjor. 

Av regjeringespartiene er SV klart mest kritisk til sjødepenoring. I SVs  utkast til arbeidsprogrammet for neste stortingsperiode heter det:

«SV vil jobbe for at det i forbindelse med mineralutvinning ikke tillates nye deponi i sjø, da vi har kunnskap om at slik deponering kan få dramatiske konsekvenser for fjordøkosystemene. Det utarbeides nye og strenge miljøkrav i de tilfeller der det i dag pågår deponering i sjø. Det satses på utvikling av ny teknologi for annen og mer miljøvennlig handtering av gruveavfall, slik at sjødeponi etter en overgangsperiode totalforbys i Norge.» 

Et mindretall i landsstyret bestående av SU-leder Andreas Halse ønsket å stryke formuleringen, som skal endelig vedtas på SVs landsmøte nå til helga.

- Norge blant de verste i verden Naturvernforbundet er også misfornøyd med at sjødeponeringsspørsmålet ikke for en ny avklaring i meldingen - men av helt andre grunner en bergindustrien.

De peker på at det bare er fire land som fortsatt tillater sjødeponi i forbindelse med mineralvirksomhet: Tyrkia, Indonesia, Papua New Guinea - og Norge. 

- Hvis regjeringen åpner for sjødeponi i Førdefjorden eller Repparfjorden vil vi være blant de verste i verdenssammenheng, ikke blant de mest miljøvennlige slik regjeringen har som ambisjon om i mineralstrategien, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet til Dagbladet.

Også Venstre reagerer:
 
- Det er full mulig å kombinere god miljøpolitikk med god nærings- og industripolitikk, men Giske overkjører her både SV, lokaldemokratiet og miljøinteressene. Farene med sjødeponi er så store at det bør forbys, ikke minst av hensyn til de fornybare fiskeriressursene langs hele kysten. Her kan det synes som om Giske har overkjørt både miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap), sier Venstres nestleder Terje Breivik.    

Miljøtiltak i mineralstrategien

Dette er miljøtiltakene i mineralstrategien:

• Etablering av møteplass mellom mineralnæringen, sjømatnæringen, miljøorganisasjonene og myndighetene


Nærings- og handelsdepartementet vil i samarbeid med Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet ta initiativ til å etablere en møteplass for dialog om miljøutfordringer og sjømattrygghet ved mineralutvinning og deponering der representanter for mineralnæringen,
sjømatnæringen, miljøorganisasjonene og relevante faginstitusjoner innenfor disse områdene er representert. Målet er å legge grunnlag for en felles forståelse av utfordringene, og finne frem til løsninger for videre utvikling av både sjømatnæringen og mineralnæringen innenfor rammene av en god miljø- og ressursforvaltning

• Klarere retningslinjer for etterbruk eller
tilbakeføring av områder
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet utarbeide veiledningsmateriell om planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av områder etter at mineralvirksomheten er avsluttet.

• Vurdering av tilbakefylling
Tilbakefylling skal vurderes som et supplement til andre deponeringsløsninger, både på land og i sjø.

Bedre kunnskap om sjødeponi
Det skal gjennomføres et toårig forskningsprosjekt for å styrke kunnskapen om ulike sider ved sjødeponi. Uavhengig av forskningsprosjektet skal søknader om
sjødeponi behandles på vanlig måte, og tillatelser skal kunne gis hvis en samlet vurdering tilsier det.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer