Tjener du nok?

Får du lønn som fortjent? Let opp lønnsoppgaven og finn gjennomsnittslønna til din jobbtype i tabellene i dagens avis. Er du underbetalt, kan du banke på sjefens dør mandag morgen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I private bedrifter har du stor sjanse for å tjene bedre enn i tilsvarende jobb i det offentlige. Men samtidig er det store forskjeller i det private fra bedrift til bedrift. Nå kan du lett finne ut om du burde hatt bedre betalt.

Tallene i oversikten over privat sektor er gjengitt med tillatelse fra Kapital/Din Økonomi. De viser gjennomsnittlig lønnsnivå, basert på NHOs årlige lønnsoversikt for mannlige ansatte. Kapital/Din Økonomi har justert NHO-statistikken med anslag for siste års lønnsvekst. Tallet du finner for din jobb er derfor det du bør ha i lønn per i dag.

Tallene for offentlig sektor baserer seg på opplysninger fra Kommunenes Sentralforbund.

Årsaken til at lønna i privat sektor bare tar med menns lønn er enkel: Kvinner skal ikke ha dårligere betalt enn menn.

Klare tall

I konkurransen mellom offentlig og privat sektor er ansatte i private bedrifter lønnsvinnere nesten uansett hvordan du snur og vender på det.
En arbeidsformann i det offentlige kan forvente seg å tjene mellom 10 000 og 40 000 mindre enn i en tilsvarende jobb i det private.

En hjemmehjelp, vaktmester eller renholder i det offentlige har knapt samme lønna som de yngste ekspeditørene i en butikk.

De virkelig store forskjellene finner man blant lederne på kontoret. En innkjøpssjef eller personalsjef i det private næringsliv håver fort inn 400 000 i året. I det offentlige må han i beste fall ta til takke med 120 000 kroner mindre. Det er 10 000 kroner mindre i måneden.

Konkurrerer ikke

Og fortsatt er det slik at en ingeniør i det private næringsliv kan tjene opptil 200 000 kroner mer enn en ingeniør ansatt i teknisk etat i Rendalen kommune.

- Kommunal sektor er en lavtlønnssektor, og har alltid vært det. Det er i kommunene man finner store mengder lavt prioriterte yrkesgrupper, sier forbundssekretær Claes Aronsen i Norsk Kommuneforbund, og tenker på ufaglærte renholdere, vaktmestrer og assistenter.

Han tror en av grunnene til det er at kommunesektoren er preget av mye deltid, og kvinnedominerte, lavtlønte yrkesgrupper. Kommunene klarer ikke å konkurrere med lønningene til for eksempel private helsesentre. De liker heller ikke at rike kommuner tilbyr sykepleiere lønnstrinn 30 eller mer.

Fattige kommuner

- På den måten tømmer de de fattige kommunene for kvalifisert arbeidskraft, sier Claes Aronsen.

Norsk Kommuneforbund er LOs største fagforbund, med 240 000 medlemmer i ryggen.

Snittlønna til en ufaglært kommuneansatt ligger på drøyt 176 000 kroner. Omtrent det samme er snittlønna for en ekspeditør mellom 20 og 24 år.

Ledige jobber

Før du stormer inn til sjefen din og forlanger høyere lønn, må du huske på at tallene i privat sektor omfatter verdien av alle eventuelle naturalier, som fritt hus, strøm og brensel.

Tallene i kommunal sektor er en gjennomsnittslønn på heltidsansatte, både kvinner og menn.

Ingen av lønnstallene inkluderer overtidsgodtgjørelse.

For den som ikke sov seg gjennom skolegangen, er mobil, har lyst på en utfordring, og tjene mer penger er det liten vits i å vente. Bare i år blir det utlyst 400 000 jobber her i landet.