Tjener godt på ulykkesutredning

For ingeniør-selskapet Rekon er ulykkesutredning for forsikringsselskapene god butikk. Rekon får rundt 60 prosent av sine oppdrag fra forsikringsbransjen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les også:

Gjensidige bestilte rapport for å redusere erstatningen til sterkt trafikkskadde Trond Dagbladet fortalte i går hvordan forsikringsselskapet Gjensidige i et brev bestilte en ingeniørrapport fra selskapet Rekon som skulle underbygge at Trond Flesjå (27) kjørte for fort da han ble sterkt skadd i en utforkjøring i august 2000. Forsikringsselskapet gir i brevet klare føringer på hvilket resultat de ønsker. To måneder seinere fikk de rapporten som de mener dokumenterer at unggutten kjørte uaktsomt.

Dagbladet kjenner prislappen på rapporten: 32000 kroner.

En rekke erstatningsadvokater har over lengre tid vært skeptisk til forholdet mellom Rekon og forsikringsbransjen. Årlig utreder Rekon over hundre ulykker på vegne av forsikringsselskapene. Det er spesielt i nakkeslengsaker eller saker der forsikringsselskapet mener at føreren kan ha opptrådt uaktsomt, at Rekon kobles inn.

Skjevt styrkeforhold

- Styrkeforholdet mellom et stort forsikringsselskap og en trafikkskadd er forskjellig. Det er et problem at forsikringsselskapet har store økonomiske ressurser til å bygge opp sin sak, mens en skadelidt ikke har tilsvarende mulighet, sier leder for Advokatforeningens utvalg for erstatningsrett, Carl Jerstad, til Dagbladet.

Forsikringsselskapene er lite villig til å støtte den skadde med økonomisk bistand til å hente inn rapporter som kan gå i den skaddes favør. Dagbladet kjenner til saker der store forsikringsselskap har protestert mot at sakkyndige fra andre fagmiljø skal oppnevnes som rettslig sakkyndige.

- Rekon har fått en sterk posisjon, de er nærmest enerådende. Det synes vi er uheldig, sier Jerstad.

Sivilingeniør Erik Aanerud i Rekon bekrefter at vel 60 prosent av selskapets totale oppdragsmengde kommer fra forsikringsbransjen. Også han ser problematiske sider ved dette.

Bak ryggen

- Vi skulle gjerne ønske at det hadde vært mer balanse i oppdragsmengden, men vi er bevisst på denne problemstillingen. Vi arbeider uansett oppdragsgiver for å finne ut hva som har hendt. Derfor har vi også flere ganger avvist oppdrag som vi ikke har kunnet gjennomføre, sier Aanerud til Dagbladet.

Rekons rapporter blir ofte innhentet bak ryggen på den skadde. Det var også tilfelle i rapporten om Trond Flesjås ulykke.

- Det er en fordel at begge parter er informert, men vi må forholde oss til oppdragsgiveren, sier Aanerud.

Rekonstruksjon

Selskapet utarbeider sine rapporter med utgangspunkt i dataprogrammet Scan Crash. Ved å mate datamaskinen med opplysninger fra ulykken blir hendelsesforløpet rekonstruert med nøkkeltall som hastighet og krefter.

- Presisjonsnivået på våre rapporter er avhengig av de dataene vi legger inn. Derfor etterstreber vi så langt som mulig å få mest mulig nøyaktige verdier. I tillegg legger vi alltid inn sikkerhetsmarginer slik at vi kan stå inne for resultatet, sier Aanerud.

KJEMPER: Trond Flesjå (27) kjemper mot Gjensidige for å få full erstatning etter en trafikkulykke for tre år siden. Her er han sammen med primærkontakt Tone Osnes.