Tjener millioner på lav bemanning

UDI betaler ut millioner til drift av private asylmottak, men stiller ingen krav til bemanning. Ved å holde antall ansatte på et minimum, kan asylkongene ta ut millioner i fortjeneste.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skaidi mottak, som eies av asylinvestorene Kjell Åge Andreassen og Per Reidar Bendiksen, hadde i fjor et driftsoverskudd på rekordhøye 1,8 millioner kroner. Mottaket hadde så mange som 100 asylsøkere, men hadde bare to ansatte.

Store overskudd

Til sammenlikning hadde Arna mottak med 120 asylsøkere seks ansatte i 2001. Etter at lønnsutgifter på 1,3 millioner ble trukket fra, fikk mottaket et driftsresultat på beskjedne 300000.

Per Reidar Bendiksen og Kjell Åge Andreassen er to av Norges største asylinvestorer.

De 14 mottakene Andreassen og Bendiksen har eierinteresser i, hadde i fjor et driftsoverskudd på hele 10,3 millioner kroner. Regnskapene fra 2001 viser at mottakene de eier blir drevet med svært lave lønnskostnader.

UD bekymret

I en tilsynsrapport som Dagbladet har fått innsyn i, uttrykker UDI bekymring for den lave bemanningen ved Skaidi mottak.

«Normalt er ikke to personer tilstrekkelig til å ha forsvarlig tilsyn/tilbud til 80- 100 beboere,» skriver UDI.

Likevel konkluderer rapporten med at driften er forsvarlig, fordi beboerne fungerer sammen uten større konflikter og fordi beboerne selv i stor grad deltar i driften.

- For slepphendte

«Den høye graden av beboermedvirkning er positiv, men mottaket bør ikke la den gå for langt - dvs. at de ansatte mister ansvar og styring. Dette kan være en reell fare når mottaket har så få fast ansatte,» står det i den rapporten som er utarbeidet om det man oppfatter som situasjonen.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har i flere år jobbet for å styrke bemanningen ved norske asylmottak. Generalsekretær Morten Tjessem er overrasket over at UDI ikke stiller noe minimumskrav til antall ansatte.

- En skikkelig bemanning er helt vesentlig for at et mottak skal kunne drives bra. Det er helt tydelig at UDI er for slepphendt på dette området, sier Tjessem.

Gjennomgang

Informasjonssjef i UDI, Geir Løndal, innrømmer overfor Dagbladet at retningslinjene for drift av asylmottak kunne vært bedre.

- Vi er allerede i gang med å se på mulighetene for flere retningslinjer overfor asylmottakene, sier Løndal.

GOD BUTIKK: Skaidi mottak i Finnmark hadde i fjor bare to ansatte - og driftsresultat før skatt på hele 1,8 millioner kroner.
DÅRLIG BUTIKK: Arna mottak utenfor Bergen hadde i fjor seks ansatte. Driftsresultatet ble 300000 kroner.