To av ti redde for å miste jobben

To av ti nordmenn er redde for å miste jobben, viser en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De siste tre årene har stadig flere nordmenn begynt å frykte for jobben sin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 2000 oppga en av ti ansatte at de fryktet for å miste jobben på grunn av innskrenkninger eller nedlegging. I 2003 var andelen økt til to av ti. Samtidig ligger andelen midlertidig ansatte på et stabilt lavt nivå, i overkant av en av ti. De aller fleste har også skriftlig ansettelseskontrakt, viser tallene fra SSBs levekårsundersøkelse

Tre av ti svarer at de ofte eller av og til opplever konflikter mellom ledelse og ansatte, og nær fire av ti svarer at de blir møtt med uvilje hos ledelsen hvis de kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene i bedriften. En av fire svarer at de blir møtt med uvilje fra kolleger hvis de kommer med kritiske synspunkter.

I undersøkelsen oppgir 6 prosent at de har blitt utsatt for vold eller trussel om vold på arbeidsplassen en gang i måneden eller oftere. For 15 år siden, i 1989, var antallet 4 prosent.

Stadig færre oppgir at de er blitt utsatt for mobbing av arbeidskolleger eller ha blitt utsatt for seksuell trakassering. Denne andelen har holdt seg på et lavt og stabilt nivå de siste 15 årene, og lå på i underkant av 2 prosent i 2003. (.NTB)