6,8 MILLIARDER UT AV NORGE:  NAV har nå kartlagt hvor utbetalingene havnwer geografisk. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.
6,8 MILLIARDER UT AV NORGE: NAV har nå kartlagt hvor utbetalingene havnwer geografisk. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix.Vis mer

To av tre NAV-kroner til utlandet går til nordmenn

Det aller meste i alders- og uførepensjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utenlandske statsborgere bosatt i utlandet mottok i fjor 2,4 milliarder kroner fra NAV.

Men nesten to tredeler av de 6,8 milliardene NAV sendte ut av landet i fjor, gikk til nordmenn.

Det viser en analyse NAV selv har gjennomført av utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet.

Nav har sett på hvor 407 milliarder stønadskroner i fjor havnet, brutt det ned på bostedsadresse, og sett på utviklingen fra 2010.

Mest til nordmenn
Hovedbildet er at norske statsborgere mottok 65 prosent av NAV-stønadene som gikk ut av landet i fjor, mens 35 prosent gikk til utenlandske statsborgere bosatt i utlandet.

Analysen viser at mer enn mer enn tre firedeler (78 prosent) av utenlandsutbetalingene gikk til alderspensjon og uføretrygd. Disse tunge ytelsene er det overveiende nordmenn som mottar.

73 prosent av pensjonsutbetalingene og 84 prosent av uføretrygden som ble sendt ut av landet, gikk i fjor til norske statsborgere.

- Det er overraskende at alderspensjon og uføretrygd utgjør en så høy andel, og at en så høy andel av utbetalingene til utlandet går til norske statsborgere. Dette gjør tallene langt mindre dramatiske enn det man kunne tenke når man hører at nesten 7 milliarder kroner går til utlandet, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav til NTB.

Arbeidsinnvandring
Han legger til at andelen utenlandske mottakere i utlandet av alders- og uførepensjon, sannsynligvis vil øke i framtiden.

- Dette vil komme som en naturlig konsekvens av den økte arbeidsinnvandringen vi har hatt i den del år. Noen av dem vil kanskje flytte til hjemlandet den dagen de blir alderspensjonister, sier Lien.

Det er første gang etaten legger fram så detaljerte og kvalitetssikrede tall over Nav-utbetalinger til utlandet. I fjor gikk 1,68 prosent av de samlede utbetalingene fra Nav til utlandet. Det er 9 promille mer enn for fem år siden.

39 mill i kontantstøtte
Mens nordmenn dominerer blant mottakere av langtidsytelser i utlandet, er det flertall av utenlandske statsborgere blant som får utbetalt dagpenger (89 prosent), kontantstøtte (85 prosent), sykepenger (81 prosent) og barnetrygd (75 prosent).

Samlet sett gikk 35 prosent av Nav-ytelsene som gikk ut av landet i fjor, til utenlandske statsborgere.

Analysen viser at utenlandske statsborgere i utlandet i fjor fikk til sammen 150 millioner kroner i barnetrygd og 39,1 millioner kroner i kontantstøtte.

Totalt ble det utbetalt 15,1 milliarder i barnetrygd, av dette gikk nesten 1 prosent til utenlandske statsborgere i utlandet.

Av de 1,6 milliardene i kontantstøtte, fikk samme gruppe 2,38 prosent av totalen.

- Det vil nok være en vekker for mange hvor liten andel av disse ytelsene som går til utlandet, sier Ole Christian Lien.

Han presiserer at det også er barn bosatt i utlandet som vil kunne motta kontantstøtte og barnetrygd fra Norge.

- Hvis en av foreldrene bor i Polen og den andre i Norge, vil man ha rett til både polsk og norsk barnetrygd. Hvis barnet bor i Polen, vil man først få den polske barnetrygden i bunn, og så få utbetalt differansen opp til norsk barnetrygd fra Norge, sier Ole Christian Lien.

(NTB - Jan Morten Bjørnbakk).


Instagram Følg @dagbladet.no på Instagram