Tøffere toner fra Dørum

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Odd Einar Dørum blir stadig tøffere i tonen. Han foreslår nå å heve den øvre strafferammen for alvorlige forbrytelser fra 21 til 30 års fengsel. Det kan, etter Justisdepartementets oppfatning, støte den alminnelige rettsoppfatning dersom en person som har begått et lovbrudd som kvalifiserer til 21 års fengsel, ikke får lengre straff om han har begått to slike. Vi mener et slikt forslag vil støte mot den liberale og humane tenkningen som hittil har ligget til grunn i vår rettspleie. Det forundrer oss at det framsettes av Venstre-politikeren Dørum med bakgrunn i Kirkens Bymisjon.
  • All erfaring viser at man ikke hindrer flere grove drap eller voldshandlinger ved å øke strafferammene. Straffens avskrekkende virkning øker definitivt ikke proporsjonalt med straffens lengde. Gjerningsmenn kalkulerer ikke med hvor mange år de må tilbringe bak murene før de hever kniven til hogg eller løsner sikringen på revolveren. Når dommen faller for slike udåder, vil 21 eller 30 år uansett oppleves som svært lenge av den domfelte.
  • Den humane rettstenkningen har lange tradisjoner her i landet, og den har vist seg effektiv. Vi har lite kriminalitet sammenliknet med land hvor straffenivået er høyere. I USA akkumuleres straffenivået etter hvor mange lovbrudd domfelte har begått. Derfra hører vi om dommer på over 100 år. Men sammenliknet med USA er Norge en idyll når det gjelder kriminalitet.
  • Den foreslåtte økningen av strafferammen skal angivelig gi et signal om at norske myndigheter har til hensikt å slå hardt ned på terrorhandlinger. Det er nemlig under terroraksjoner et overlagt drap vil kunne mangedobles, hvis et fly med mange passasjerer sprenges i lufta, eller hvis noen går amok med våpen i en skolegård, slik vi har sett eksempler på i andre land. Men terrorister og massemordere som er villige til å ofre sine liv, vil neppe la seg avskrekke av en ni års økning av straffenivået.
  • Vi må ikke la hevntanken få sterkere innpass i vår rettspleie. Rop om økt straff, det være seg fra våre allierte eller pårørende, bør møtes med sindig argumentasjon, ikke populisme.