Toget på nytt spor

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  NSB går mot et rekordår i 2005. For første gang får staten igjen mer for pengene den har satt i jernbanen enn den ville ha fått om de sto i banken. Konsernet skal bidra med 116 millioner til statsregnskapet i 2005. Rett nok er også staten den største kunden, men prisen staten betaler for de tjenestene jernbanen yter er beregnet slik at det skal være en reell pris. NSB har da også vist at selskapet kan kjøre tog på en regningssvarende måte, og vant kontrakten om Gjøvikbanen i konkurranse med private tilbydere.
  •  Det er en formidabel snuoperasjon den nye konsernsjefen Einar Enger har gjennomført på fem år. Forbedringen som er kommet ut av den er på nesten en milliard kroner. Men det oppsiktsvekkende er at både nedbemanninger og overføringer av medarbeidere fra en virksomhet til en annen har gått så smertefritt. Det har ikke vært streiker eller andre former for aksjoner, og det mektige Jernbaneforbundet har vi knapt hørt fra i hele perioden. I stedet for konflikt, er det blitt betydelig nedgang i sykefraværet. Endringene er skjedd med minimalt forbruk av konsulenter.
  •  Omstillingen i NSB viser at ledelse betyr enormt mye i slike prosesser. Einar Enger har åpenbart greid å skape et samarbeidsklima som reduserer det stresset som med nødvendighet rammer dem som skal igjennom en stor omstilling. Samtidig er altså driften forbedret merkbart, og punktligheten er økt på alle strekninger. Da kommer også passasjerene, og selskapet øker nå belegget på mange linjer som tidligere hadde kontinuerlig tilbakegang. Samtidig øker også godsmengden.
  •  Utfordringen nå er å videreføre de gode resultatene. Einar Enger gjenntar stadig at det fortsatt er store forbedringspotensialer. NSB må regne med skjerpet konkurranse i framtida, både på sporet og i busstrafikken. Det later til at samferdselsminister Liv Signe Navarsete også er interessert i å legge forholdene bedre til rette for jernbanedrift slik at den blir både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk enda mer lønnsom. Det må bety at staten ikke stikker av med hele overskuddet som årlig utbytte og at det blir gjennomført en skikkelig program for å oppruste sporene. Det hjelper ikke stort med dobbeltspor i Sande i Vestfold, når det blir kork på sporstrekningene i begge endene.