GODT NYTT ÅR: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ropte på tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen etter høringen for å ønske godt nytt år. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
GODT NYTT ÅR: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ropte på tidligere utdanningsdirektør Astrid Søgnen etter høringen for å ønske godt nytt år. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Konflikten i Oslo-skolen

Tok fire måneder før Søgnen skjønte hvorfor hun ble sparket:
- Det er første gang jeg hører dette

Astrid Søgnen ble lettet da Inga Marte Thorkildsen ga eksempler på hvorfor hun ikke lenger er skole-sjef i Oslo.

I går ble det satt punktum i maktkampen mellom skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og hovedstadens mektige skoledirektør Astrid Søgnen.

Fire måneder etter at Thorkildsen ba Søgnen om å trekke seg på grunn av samarbeidsproblemer, og direktøren - frivillig - gikk over i en annen stilling i kommunen, var det høring i bystyresalen.

Der satt de to ved samme bord med den nye midlertidige direktøren, Kari Andreassen, mellom seg.

- Ærekjær byråkrat

De siste fire månedene har Søgnen levd med at hun ikke lenger var ønsket i jobben hun hadde i 18 år.

- Det har vært en stor menneskelig belastning for en ærekjær byråkrat og leder og leve med beskyldninger om å ikke levere på politiske signaler, sa Søgnen under høringen.

Men det har også vært en stor belastning for Søgnen å ikke forstå hvorfor hun ikke lenger var ønsket som sjef for «Norges beste skole». Ifølge Søgnen har hun aldri fått noen konkrete eksempler eller en fullgod forklaring.

KJEMPET: Astrid Søgnen overleverte en rekke dokumenter hun mener beviser at hun gjorde jobben sin. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
KJEMPET: Astrid Søgnen overleverte en rekke dokumenter hun mener beviser at hun gjorde jobben sin. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Søgnen: - Aldri hørt det før

I høringen trakk imidlertid Thorkildsen fram fire saker der samarbeidet har vært for dårlig:

  1. Arbeidet med bedret ytringskultur, spesielt i etterkant av Malkenes-saken
  2. «Barnehjernevernet», og implementeringen av det
  3. Gjennomgang av arbeidsmiljøet i Utdanningsetaten
  4. Arbeidet med prøveplanen

- Er det første gang at du hører det har vært samarbeidsproblemer i disse sakene?

- Det er første gang jeg hører at det er disse sakene vi ikke har levert på, sier Søgnen til Dagbladet i etterkant av høringen.

Under høringen omtalte Søgnen det som «en lettelse» da hun hørte at det var disse fire sakene, fordi hun overleverte dokumentasjon til Bystyret på at Utdanningsetaten har levert «fra a til å».

- Kjempet du for ettermælet ditt?

- Jeg har levd nå med disse beskyldningene mot meg i mange måneder. Da denne anledningen kom, kunne jeg ikke bare komme hit og si «nei, det stemmer ikke». Da tok jeg for meg alle de politiske sakene vi har fulgt opp og dokumenterte det, svarer Søgnen.

Thorkildsen: - Klokt av Søgnen å trekke seg

Inga Marte Thorkildsen avviser at sakene hun trakk fram i høringen var de eneste årsaken til at Søgnen måtte gå. Hun viser til arbeidsgiveransvaret og ønsker derfor ikke å kommentere det direkte.

- Astrid Søgnen ble ved flere anledninger gjennom høsten gjort kjent med hvorfor kommunen ønsket en dialog med henne om en overgang til en annen stilling, sier Inga Marte Thorkildsen.

I dag fikk Dagbladet følgende kommentar fra kommunaldirektør Bente Fagerli.

«Astrid Søgnen ble ved flere anledninger gjennom høsten gjort kjent med hvorfor kommunen ønsket en dialog med henne om en overgang til en annen stilling.

Det stemmer ikke at bakgrunnen for kommunens ønske om overgang til annen stilling, først ble formidlet til Søgnen i gårsdagens høring. Av hensyn til kommunens arbeidsgiveransvar, ønsker vi ikke å gå nærmere inn på den konkrete dialogen har vært med Søgnen og hennes advokat denne høsten.

Hvis Søgnen selv ønsker å formidle denne dialogen, står hun selvfølgelig fritt til dette.»

Thorkildsen mente gårsdagens høring gikk som forventet og at forskjellen i hvordan man ser på Søgnen-saken gjenspeiler de politiske linjene.

- De uenighetene som er i bystyresalen gjenspeiler de politiske uenighetene. Det er et flertall som vant valget og som ønsket forandring, og så har du et mindretall som ikke vil ha forandring og som er misfornøyd. Det er sånn det er.

- Mener du at Søgnen hører til mindretallet - også politisk?

- Søgnen har inngått en frivillig avtale om å gå over i en annen stilling. Og det er klokt, sier Thorkildsen.

- Fryktbasert ledelse

Opposisjonen i hovedstaden reagerer sterkt på at Søgnen måtte vente fire måneder før hun forsto hvilke saker som felte henne.

- Inga Marte Thorkildsen prediker åpenhet og tillitsbasert ledelse, men praktiserer frykt- og følelsesbasert ledelse, sier Venstres Hallstein Bjercke.

Inga Marte Thorkildsen svarer følgende på Bjerckes påstander via sin kommunikasjonsrådgiver:

- Dette handler om dokumenterte, vanskelige samarbeidsforhold med etatsledelsen. Bjercke overser at min forgjenger (Tone Tellevik Dahl, Ap, journ.anm.) har vært tydelig på at dette problemet har vart i flere år.

- Når det er sagt: Opposisjonen må snart bestemme seg for om de vil fortsette å grave seg ned i skyttergravene, eller om vi nå skal diskutere løsninger på de utfordringene vi har i Oslo-skolen.