Tolketjenesten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Advokatforeningen har gjentatt sitt krav om at tolkene skal være statsautoriserte. Den frykter for at fremmede makter skal plassere sine agenter som tolker for å kartlegge flyktningene i Norge. Sist var det hensynet til rettssikkerheten som ble framhevet: Hvem som helst kan fungere som tolk i Norge, det hender at tolkene bryter sammen under avhør av blant andre mishandlede kvinner. Kommunalministeren avviser kravet, under henvisning til at behovet for tolker er langt større enn rekrutteringen.
  • Men problemet med uprofesjonelle og i verste fall manipulerende tolker er reelt. Det må sees i et mer langsiktig perspektiv og omfatter blant annet utbyggingen av universitetsopplæring i «sære» språk. Det er et alminnelig krav i en rettsstat at både myndigheter, rettsvesenet og fremmedspråklige må kunne stole på at tolkene er formidlere og ikke aktører.