Tønne betaler tilbake

Tidligere helseminister Tore Tønne betaler tilbake to måneders etterlønn, ca. 130000 kroner, som han urettmessig mottok etter at han gikk av som statsråd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet avslørte i går at Tore Tønne fikk tre måneders etterlønn av staten da regjeringen Stoltenberg gikk av i oktober i fjor. I sin søknad om etterlønn opplyste Tønne at han ikke hadde noe inntektsbringende arbeid å gå til. På dette grunnlag ble søknaden innvilget med det klare forbehold at Tønne måtte underrette Statsministerens kontor, SMK, hvis det oppsto endringer i hans inntektsforhold i etterlønnsperioden. Ved SMK hørte man ikke mer fra Tønne om saken.

Men Tønne gikk direkte fra statsrådjobben over til å virke som rådgiver i forbindelse med Aker Maritimes oppkjøp av Kværner. Dette arbeidet pågikk ifølge Tønne i de første seks ukene av etterlønnsperioden og innbrakte ham seinere et millionhonorar, utbetalt av advokatfirmaet BA-HR. I tillegg opparbeidet han også honorar som styremedlem i Kværner fra 30. november.

I et brev til SMK i går framholder Tønne til sitt forsvar at honorarene ble utbetalt lenge etter at etterlønnsperioden var over. Derfor har han ikke sett det slik at han har fått utbetalt lønn eller hatt næringsinntekt i samme periode, og dermed heller ikke at han har fått utbetalt dobbel lønn.

Men Tønne gjør det også klart at han vil betale tilbake de pengene han har fått for mye, hvis han har feiltolket reglene.

Etter rekordrask saksbehandling i går skriver regjeringsråd Nina Frisak ved SMK i sitt svarbrev at stortingsvedtaket som hjemler etterlønnsordningen ikke direkte omhandler den foreliggende situasjonen, og at det derfor kan være rom for fortolkning;

- Vi ser det imidlertid slik at det vil være best i samsvar med formålet med stortingsvedtaket å ta hensyn til inntekter i denne størrelsesorden mottatt i 2002 som klart kan tilbakeføres til arbeid som er utført i etterlønnsperioden i 2001-2002.

Vi vurderer det derfor slik at du bør tilbakebetale etterlønn for de to siste månedene av etterlønnsperioden, skriver regjeringsråden.

Tønne sa i går kveld til NRK at han nå vil betale pengene tilbake.