Tønne siktet

Økokrim fortsatte i helga granskingen av Tore Tønne. Eksstatsråden har nå rettigheter som siktet i saken. Spesialetterforskerne vurderer nå om Tønne har begått straffbare handlinger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har foreløpig ingen kommentarer til vår etterforskning, sier assisterende økokrimsjef Erling Grimstad.

Advokat Harald Stabell, leder av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess, bekrefter at loven er klar:

- Når det blir iverksatt tvangsmidler, som beslag av gjenstander eller dokumenter, er vedkommende å regne som siktet, sier Harald Stabell.

Rettigheter

Selv om Økokrim ikke vil kommentere etterforskningen og absolutt ikke si noe om Tore Tønnes status i saken, er det helt klart at den tidligere Ap-statsråden nå har rettigheter som siktet i saken.

Professor dr.jur. Johs. Andenæs, som har skrevet juristenes «bibel» «Norsk straffeprosess I- II», er tindrende klar i sin konklusjon.

Dersom det er tatt beslag i gjenstander eller dokumenter, eller innhentet dokumentasjon som politiet beholder, har vedkommende - i dette tilfellet Tore Tønne - status som siktet.

- En siktelse gir Tore Tønne rettigheter, sier Harald Stabell.

Det var i går kveld uklart om Økokrim har utarbeidet en formell siktelse mot den tidligere statsråden og Røkke-medarbeideren.

Dagbladet har gjennom helga forgjeves søkt advokat Olav Braaten, som er Tore Tønnes juridiske rådgiver.

- Min klient har samarbeidet med politiet og avgitt forklaringer og innsyn i nødvendig dokumentasjon som har med saken å gjøre, sa Braaten til Aftenposten lørdag.

Tønne uttrykker seg slik til Aftenposten:

- Hittil har denne saken vært en stor belastning, fordi jeg har kjent til etterforskningen og bidratt til det, sier Tore Tønne.

Tre muligheter

Harald Stabell, som har fulgt Tønne-saken gjennom media, bekrefter at det er Økokrim som i utgangspunktet kan sikte Tønne for tre forhold.

- Hvis det som er kommet fram gjennom media er korrekt, kan Tore Tønne siktes for brudd på skatteloven, regnskapsloven eller straffeloven, sier Stabell.

Advokaten peker på at domstolene daglig behandler bedragerisaker som juridisk har likhetstrekk til Tønne-saken.

- Domstolene behandler ukentlig saker mot personer som har mottatt trygd mens de har vært i arbeid.

Ofte har de kommet med samme argumentasjon som Tønne. Det blir ofte hevdet at de ikke visste at de skulle oppgi inntekt fra annet arbeid, eller at lønna ble utbetalt etter trygdeperioden eller at de har betalt beløpet tilbake. De to siste poengene vil ikke få betydning i forhold til straffansvaret, sier Stabell.

- Nær korrupsjon

Advokat Harald Stabell er forundret over måten Statsministerens kontor har håndtert Tore Tønnes etterlønn på.

- I beste fall er det en gedigen misforståelse, når Statsministerens kontor sier de ikke forfølger saken. De bør vite at det straffemessig i forhold til skyldspørsmålet ikke har noen betydning at pengene blir betalt tilbake, sier Stabell.

- Hvordan vurderer du som leder av Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess advokatfirmaet BA-HRs rolle?

- Jeg ønsker ikke å kommentere BA-HRs rolle. Men jeg stiller et stort spørsmål ved vurderingsevnen og mangelen på handling til dem som har visst om inntekten fra arbeid i den perioden Tønne har fått etterlønn, sier Stabell.

Den kjente advokaten stiller spørsmål ved skjønn og vurderingsevne.

- Dersom påstandene som er kommet fram i media er korrekte, så nærmer vi oss faretruende det vi i norsk dagligtale kaller korrupsjon, sier Harald Stabell.

Advokaten understreker at han ikke mener noe om Tore Tønne og om den tidligere Ap-statsråden har gjort noe straffbart.

VIL IKKE KOMMENTERE: Eksstatsråd og Røkke-medarbeider Tore Tønne er siktet av Økokrim. Tønne ønsker ikke å kommentere etterforskningen.