- Tønne var uvitende om fakturaen

Tore Tønne visste ikke at advokatfirmaet BA-HR skjulte hans deltakelse i Kværnerprosjektet da de fakturerte Aker RGI. - Det var Tønnes faktura til oss som ble problemet hans, sier BA-HR i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag holdt advokatfirmaet BA-HR en pressekonferanse i forbindelse med at de har redegjort for «ulike forhold i 2002-03» overfor Advokatforeningen. Det er advokatforeningen som har bedt om redegjørelsen BA-HR leverte dem i dag.

Tore Tønne engasjerte seg i sin tidligere sjef, Kjell Inge Røkkes kamp for å overta Kværner høsten 2001. Tønne skal relativt kort tid etter at han gikk ut av regjeringen ha blitt engasjert av Aker RGI, gjennom sitt eget enmannsforetak, Tønne Consult. I følge BA-HR var det ikke på noe tidspunkt avtalt noe honorar for Tønnes innsats, men at det var en forståelse mellom partene at det skulle utbetales et suksesshonorar hvis Aker lyktes med overtakelsen.

Fordi BA-HR også utførte løpende tjenester for Aker RGI, ble det bestemt at Tønne skulle ansettes eller leies inn av BA-HR for å utføre sine konsulenttjenester. Dette skal i følge BA-HRs styreformann, Rolf Johan Ringdal, ha vært fordi en del av det Tønne drev med var sammenfallende med det BA-HR gjorde for Aker RGI.

Skjulte bindingene

Da kampen om Kværner var avgjort, ble det avtalt et suksesshonorar for Tønne på 1,5 millioner kroner. Dette ble gjort i juni 2002.

- Dette kan virke som et stort beløp for jobben, men i den store sammenhengen var ikke dette beløpet så stort. Partene var enige om at Tønnes honorar var fortjent, sa Ringdal på dagens pressekonferanse.

BA-HR fakturerte dermed Aker RGI for Tønnes honorar, og Aker RGI betalte BA-HR. BA-HR spesifiserte ikke denne fakturaen nærmere, angivelig for å skjule den personlige forbindelsen mellom styremedlem i Kværner, Tore Tønne, og Aker RGI.

Grunnen til at det var viktig for BA-HR å skjule bindingen mellom Tønne og Aker skal ha vært Aker RGIs forsøk på å kjøpe opp et annet internasjonalt foretak som blant annet drev forretninger i USA. En del av selskapene som inngikk i oppkjøpet hadde blitt saksøkt i USA. Aker RGI skulle skille ut industriforetakene som ikke ble karakterisert som tapsprosjekt, og legge dem under Kværenerparaplyen. For å hindre at amerikanske søksmål fant veien til Kværner, måtte Tønnes bindinger til Aker RGI skjules.

Dette visste ikke Tore Tønne noe om, sa Ringdal til pressen.

- Det ville også vært helt urimelig om en underleverandør engasjerte seg i viderefakturering fra oppdragsgiveren sin, sa Ringdal.

Beklager fakturaen til Aker

Tønne fakturerte BA-HR for konsulenttjenestene 4. oktober 2002, og ble betalt av BA-HR 24. oktober samme år. Ringdal mener det var denne fakturaen som ble problematisk for Tønne, ikke BA-HRs tilslørende faktura til Aker RGI. Fakturaen, sammen med et internt notat fra BA-HR-advokat Ernst Ravnaas, ble sendt til hvitvaskingsavdelingen i Økokrim, som innledet etterforskning.

BA-HR hevder at det var av hensyn til taushetsplikten sin overfor en ikke navngitt kunde som var grunnen til at de ikke fortalte pressen om Tønnes uvitenhet i forhold til den tilslørte fakturaen. BA-HR hevder også at Tønne aldri ba dem om å gjøre det.

BA-HR hevder de informerte Økokrim i midten av desember 2002, og at dette ikke var noe tema for etterforskningen da Økokrim tok ut tiltale for grovt uaktsomt bedrageri.

«Det viktigste for oss er å dokumentere den uriktige koblingen mellom avdøde Tore Tønnes statsrådsgjerning og etterlønn, og fakturaen fra BA-HR til Aker RGI. Denne koblingen førte til grove og uriktige spekulasjoner om korrupsjon og hvitvasking, og satte sentralt involverte aktører i et svært uheldig lys», skriver Ringdal i en pressemelding.

På pressekonferansen beklaget Ringdal at den uspesifiserte fakturaen hadde laget problemer for Tønne, og BA-HR har nå lagt om rutinene sine for fakturering. Likevel holder advokatfirmaet fast på at det var hensyn til inngåtte avtaler om taushetsplikt som

gjorde at de ikke gikk ut offentlig med denne informasjonen før nå.

BARE TRØBBEL: Styreformann i advokatfirmaet BA-HR hadde en travel pressekonferanse i Oslo i dag. Han redegjorde for firmaets rolle i Tore Tønne-saken, avskjedigelsen av tidligere direktør Kari Breirem, og selskapets befatning med Finace Credit-systemet.