PROVOSERT AV ULVEVEDTAK: Hedmarkspolitikeren Kristian Tonning Riise (Høyre) er ikke fornøyd med Solberg-regjeringens ulvevedtak. Det sier han klart ifra om. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
PROVOSERT AV ULVEVEDTAK: Hedmarkspolitikeren Kristian Tonning Riise (Høyre) er ikke fornøyd med Solberg-regjeringens ulvevedtak. Det sier han klart ifra om. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Tonning Riise ut mot egen regjering: - Provoserende

Hedmarkspolitikeren Kristian Tonning Riise (Høyre) langer ut mot sin egen regjerings beslutning om å overprøve rovdyrnemndene i ulvespørsmålet.

ULVEDEBATT: Miljøministeren overprøver viltnemndene og vil verne to av tre ulverevir i ulvesonen. Vis mer

Tonning Riise støtter dermed Frp-politikerne fra samme område, som mener vedtaket om å ta ut bare en av de tre ulveflokkene som nemndene er å be om bråk.

- Det er svært provoserende at regjeringen, nok en gang, omgjør vedtaket fra de regionale rovviltnemndene når det gjelder lisensfelling innenfor sona. Dermed ender vi, nok en gang, opp med en bestand som ligger langt over det bestandsmålet Stortinget har bestemt, skriver Tonning Riise på Facebook

- Forliket settes til side

Til Dagbladet sier han at han mener rovdyrnemnden la seg på et fornuftig kompromiss, da de ville ta ut tre revir på totalt 17 dyr i ulvesonen.

- Det betyr at med å felle de tre revirene de foreslo, ville en fortsatt være i det øvre sjiktet av bestandsmålet for ulv. En kunne faktisk vedtatt å ta ut nok en flokk til og fortsatt vært innenfor bestandsmålet. Det blir likevel ignorert nok en gang, og en ender opp med en situasjon der forliket igjen settes til side.

- Dette er jo ulv som lever innenfor ulvesonen, der det skal være ulv?

- Ja, men det har aldri vært meningen at det skal være et reservat. Det skal være høyere terskel for å ta ut ulv innenfor sonen enn utenfor, men nå er vi i en situasjon der det er så mye ulv at det ikke er mulig å komme ned på bestandsmålet uten å røre sonen, sier Tonning Riise som viser til et annet punkt i forliket fra 2011.

- Det sier jo også ulveforliket, at når bestandsmålet er nådd, skal det gjøres bestandsregulering både innenfor og utenfor sonen.

- Elvestuen villeder

I posten på sin Facebook-side beskylder han også Elvestuen for å «forsøker å villede befolkningen».

- Jeg har sett at han flere ganger i dag, har vist til at bestanden i vinter bare ligger litt over bestandsmålet. Det er en freidig måte å unngå realitetene på, mener Tonning Riise og viser til måten en registrer ulv på, der det er forrige sesongs telling (1. oktober - 31. mars) som legger grunnlaget for årets uttak, sier Riise til Dagbladet.

- Når han viser til det som er telt i vinter, vet han godt at det er det som er grunnlag for neste års fellingsvedtak, ikke årets. Vi ligger i realiteten ikke litt over, vi ligger langt over. Rovdatas tall viser at vi etter å ha tatt ut to flokker, fortsatt ligger på 8,5 ynglinger, altså 2,5 flokker over maksimalt bestandsmål.

Hedmarks-politikeren har ikke tenkt til å la saken ligge.

- For Innlandet Høyre og meg betyr det at vi dessverre må fortsette kampen for at Stortingets vilje gjennomføres, sier han.

Han sier videre at han prinsipielt støtter Frp-politikerne som krever en lovendring, men mener det bør være unødvendig.

- Jeg har problemer med å se at vi ikke har tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag slik det er i dag for å ta ut disse ulvene. Jeg tror det er mer statsrådens vilje som er problemet. Men jeg er i prinsippet helt enig med Frp i denne saken. Har Stortinget vedtatt noe som statsråden mener det trengs en lovendring for å følge opp, då plikter han å komme tilbake til stortinget med det. Men jeg mener altså at egentlig ikke er nødvendig i denne saken.

Avvises av Venstre

Kjetil Kjenseth, Venstre-politiker og leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, støtter derimot vedtaket fra regjeringen, selv om det også høster kritikk fra miljøbevegelsen som tidligere har vært Venstres allerte i saken

. - Det skal ikke bli noen vane, sier Kjenseth, om at det nå åpnes for uttak av ulv i ulvesonen.

- Men Slettås-flokken har det vært konflikt rund i mange år. Jeg er fra Oppland og kjenner godt til de frontene. Det er forliket fra Stortinget og regjeringsplattformen som er styrende her, sier han.

Samtidig er han ikke enig med Tonnig Riise og Frp-representantene om at ulveforliket på Stortinget brytes.

- Vi har fattet to tøffe vedtak. Det ene er å tørre å ta ut en flokk der det i lang tid har vært store utfordringer. Så tør vi å overprøve nemndene, og si at her går de nasjonale interessene foran. Vi er fortsatt innenfor forliket og forvalter ulvestammen, mener han.

Kjenseth sier videre at det er viktig at disse går i takt .

- Det blir mer sau på beitet og færre tap. Det viser at vi har en aktiv forvaltning. Vi følger også opp med mer penger til Statens naturoppsyn. Vi sørger samtidig for at det totale antall ulv, ikke er under der det skal være. En skal ha en hvis størrelse som bevarer det genetiske mangfoldet.

- Men strider ikke dette mot det Venstre tidligere har sagt om vern av ulv innenfor ulvesonen?

- Dette er en del av det å skulle forvalte ulvestammen. Når det blir flere ulv, må du følge med på det som skjer. Jeg ser ikke at det er motstrid, så lenge vi forvalter en stamme som er bærekraftig og i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Også naturvernerne må ha tillit til den forvaltningen. Så lenge vi sørger for at vi bygger opp kompetansen i naturforvaltningen, men også tar ut de riktige individene når det fattes vedtak, mener jeg det går i riktig retning.

- God mellomløsning

Også Stefan Heggelund, som sitter i energi- og mijøkomiteen for Høyre, støtter regjeringens forslag.

- Jeg registrerer at ingen jubler over regjeringens vedtak, verken av dem som vil ha mer restriktiv politikk, eller hos miljøbevegelsen. I rovdyrpolitikken betyr det vanligvis at man har kommet frem til en god mellomløsning, sier han.