Tør ikke berge villaksen

Regjeringen vil ikke ta stilling til villaksutvalgets viktigste konklusjon: opprettelse av ni nasjonale, oppdrettsfrie laksefjorder for å berge villaksen. Etter det Dagbladet kjenner til skal forslaget utredes videre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I morgen legger regjeringen fram sitt manifest for miljøpolitikken: Rikets miljøtilstand. Det er knyttet stor spenning til den omfattende redegjørelsen, som både beskriver Miljø-Norge av i dag og regjeringens politikk og målsettinger for framtida.

Både Bellona og Norges Naturvernforbund frykter at miljømanifestet vil behandle en rekke viktige miljøsaker med uforpliktende harelabb.

Også Miljøverndepartementets eget underbruk, Direktoratet for Naturforvaltning, er skeptisk, og hadde helst sett egne stortingsmeldinger på viktige enkeltspørsmål, deriblant laksesaken.

Etter det Dagbladet har fått bekreftet fra ledelsen i Miljøverndepartementet, vil det ikke komme noen egen stortingsmelding i villakssaken.

Stammen halvert

I løpet av de siste 10- 15 åra er den totale villaksstammen mer enn halvert. Over halvparten av våre laksevassdrag er ødelagt, på grunn av sur nedbør, kraftutbygging, spredning av dødsparasitten gyrodactylus salaris, omfattende furunkulose-smitte, og ikke minst fortrengning av de opprinnelige stammene som følge av millioner av rømte oppdrettslaks.

Aller verst rammet har sørlandsfylkene vært, samt paradefylkene Hordaland og Møre og Romsdal. Men også nordover er stammene mer enn halvert fra gammelt nivå.

Totalfredning

Villaksutvalget ble derfor nedsatt sommeren 1997, med én ting for øye: å berge villaksen. Etter vel halvannet års utredningsarbeid kom rapporten i mars i år. Utvalget foreslo totalfredning av et 50-tall laksevassdrag, opprettelse av hele ni oppdrettsfrie laksefjorder og en radikal omlegging av norsk lakseoppdrettsnæring.

Av de 50 vassdragene som ble forslått varig vernet, er det 19 som tidligere ikke var underlagt vern. Samtidig sa man farvel til kraftressurser for flere milliarder kroner.

Utvalgsleder Georg Fredrik Rieber-Mohn gjorde det klart at prinsippet om nasjonale, oppdrettsfrie laksefjorder var utvalgets viktigste konklusjon.

Rieber-Mohn vil ikke kommentere saken før regjeringen legger fram miljømanifestet i morgen.

Han lar det imidlertid ikke herske noen tvil om at oppdrettsfrie laksefjorder er helt avgjørende for laksens videre skjebne.