Vold og trusler mot NAV-ansatte

Tordner: - Et svik

FO-leder Mimmi Kvisvik er kritisk til nedprioritering av tilsyn med vold og trusler i helse- og sosialsektoren under pandemien. - Et nødvendig onde, svarer arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

KRITISK: - Vi har tradisjon i Norge for å løse de store oppgavene i fellesskap. Det er en stor oppgave når vi har velferdstjeneste hvor de ansatte er i fare for liv og helse, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Foto: FO

KRITISK: - Vi har tradisjon i Norge for å løse de store oppgavene i fellesskap. Det er en stor oppgave når vi har velferdstjeneste hvor de ansatte er i fare for liv og helse, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. Foto: FO

Vis mer
Publisert

- Jeg synes det er et svik. Vi har en tjeneste hvor man har mer enn fem ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler enn snittet. Da må noe gjøres, sier leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO) til Dagbladet.

I desember 2020 ble FO orientert av Arbeidstilsynet om at en nasjonal, systematisk satsing på tilsyn knyttet til forebygging av vold og trusler i helse- og sosialtjenesten måtte settes på pause.

Årsaken var prioritering av tilsyn knyttet til coronarelaterte hensyn. I midten av november fikk tilsynet nemlig i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å prioritere kontroll med at arbeidsgivere følger kravene til smittevern.

- Jeg skjønner veldig godt at man må jobbe med coronarelaterte tilsyn. Men man kunne sett på muligheten for å tilføre en finansiell bistand, slik at man kunne håndtere begge deler. Jeg synes det er altfor risikabelt, og grovt uaktsomt, å legge den typen tilsyn på is, sier Kvisvik.

Kvisvik får støtte fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- Vi mener dette er kritikkverdig. Hvorfor fikk ikke Arbeidstilsynet ekstrabevilgninger i stedet? spør hun i en e-post til Dagbladet.

Avviser kritikken

Det fikk de, ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han avviser at Arbeidstilsynet ikke har fått ekstra ressurser knyttet til dette oppdraget.

- Arbeidstilsynet fikk 50 millioner ekstra knyttet til coronahåndtering og smittevern i 2021, sier han til Dagbladet.

Da de likevel måtte nedprioritere andre hensyn, skyldes det bemanningssituasjonen - ikke kroner og øre, ifølge arbeidsministeren.

- Å drive tilsyn krever at du har trente folk. De kunne ikke bare ansette 300 personer og sende dem ut på inspeksjon uka etter, sier han.

I tillegg har stengte kontorer og smittevernregler lagt begrensninger på muligheten til å utføre tilsyn under deler av pandemien, påpeker han.

Les resten av svaret til Røe Isaksen lenger nede i saken.

AVVISER KRITIKKEN: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
AVVISER KRITIKKEN: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer

- Kritikkverdig

Debatten har blusset opp etter at to Nav-ansatte ble knivstukket på Nav Årstad i Bergen sentrum 20. september. Avdelingsleder Marianne Amundsen (57) døde, mens Ida Aulin (29) ble lettere skadd. En mann er pågrepet og siktet for drap og grov kroppsskade.

Etter drapet på en Nav-ansatt i Grorud i 2013, tok FO til orde for å innføre en forskrift om vold og trusler om vold i arbeidsmiljøloven. Det fikk de gjennomslag for fire år seinere.

Samme år gjennomførte Arbeidstilsynet 483 tilsyn med kommunale virksomheter i helse‐ og sosialsektoren.

«Hovedfunnene fra aktiviteten er at kommunene har et stort forbedringspotensial knyttet til forebygging av vold og trusler. Nær seks av ti av de kontrollerte virksomhetene hadde ikke tilfredsstilt kravet om å gjennomse kartlegging og risikovurdering og utarbeide planer for å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler», heter det i Arbeidstilsynets rapport.

- Rystende

To år seinere viste en rapport utført av Fafo på vegne av FO at 37 prosent av alle FO-medlemmer ansatt i NAV oppga at de hadde opplevd vold eller trusler i løpet av 2018. Det er mer enn fem ganger høyere enn for resten av arbeidslivet, ifølge FO.

Tallene får LOs Hessen Følsvik til å reagere kraftig.

- Det er rystende at det er så ille. Dette er velferdsstatens frontsoldater som gjør en svært viktig jobb. Det burde uansett vært en selvfølge at de skal føle seg trygg på arbeidsplassen sin, skriver hun.

TRAGISK: Tidligere Nav-ansatt Torbjørn Langva forteller at han har blitt drapstruet av Nav-klienter og kaller drapet på en Nav-ansatt i Bergen for en tragisk hendelse. Video: Christian Fjermeros / Dagbladet TV. Reporter: Stian Drake. Vis mer

69 prosent oppga at de selv eller en kollega hadde blitt utsatt for vold eller trusler.

- Rapporten viste at kun fire av ti ansatte oppga at det var gjennomført en risikokartlegging de siste tre åra. Man så også at bare halvparten var kjent med at det fantes en handlingsplan, og bare halvparten av de ansatte hadde vært på opplæring, sier Kvisvik.

KRITISK: LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
KRITISK: LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

- Brøt loven

I henhold til forskriften plikter arbeidsgiver å kartlegge alt som kan være til fare for vold eller trusler om vold for de ansatte.

- Man skal gi opplæring i arbeid som kan medføre risiko for vold og trusler om vold. Man skal informere om denne risikoen. Så skal man iverksette tiltak mot vold og trusselsituasjoner som oppdages gjennom risikovurdering. Manglende evne til å etterleve dette, er et brudd på forskriften, og dermed et brudd på arbeidsmiljøloven.

- Så blant FOs medlemmer brøt arbeidsgiver arbeidsmiljøloven i møte med seks av ti medlemmer i 2019, ifølge dere?

- Ja, når det gjelder risikokartlegging. Vi så også at ni av ti ansatte er kjent med avviksmeldingssystemet. Men det hjelper jo ikke, hvis det ikke er noen struktur knyttet til å følge opp meldingene - som gjennom en handlingsplan.

Krav til Røe Isaksen

Kvisvik har følgende krav til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H):

- Han må sørge for at forskriftsbestemmelsene følges opp. Da må stoppmeldingen til Arbeidstilsynet reverseres, slik at de får rom til å gjenoppta tilsynet. Så må vi stille lokale krav til arbeidsgivere.

Nå kreves systematisk arbeid over tid, mener hun.

- Etter drapet på Grorud, var det god oppfølging. Men dette krever at man står løpet helt ut. Man må jobbe kontinuerlig, med løpende kartlegging og oppfølging av handlingsplaner.

Kvisvik etterlyser et omfattende partssamarbeid for komme utfordringene i møte.

- Vi har tradisjon i Norge for å løse de store oppgavene i fellesskap. Det er en stor oppgave når vi har velferdstjeneste hvor de ansatte er i fare for liv og helse.

- Nødvendig onde

- Arbeidstilsynet skal drive tilsyn med hele arbeidslivet, også offentlig sektor. Men da vi sto midt i den største krisen i Norge i moderne tid, var det riktig, og helt nødvendig, at Arbeidstilsynet fikk beskjed om at tilsyn med smittevern måtte prioriteres aller høyest.

Det sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Dagbladet.

- Det var ikke noe ønske fra vår side at andre ting skulle nedprioriteres. Men det var et nødvendig onde.

Han understreker at ingen av Arbeidstilsynets prosjekter er stanset fullstendig.

- Alt fra tilsyn med innleieregelverk til arbeidslivskriminalitet og prosjekter for oppfølging av psykososiale miljøer på arbeidsplassen har enten gått saktere, eller er blitt satt på pause - fordi vi har hatt en pandemi.

- Helt innforstått

Oppblomstringen av importsmitte, og landets andre smittebølge, dannet bakteppet for oppdraget om å sette smittetilsyn øverst på agendaen, som ble sendt fra departementet til Arbeidstilsynet på seinhøsten 2020.

- Det sier seg selv at når vi ber dem om å prioritere smittevernhensyn opp, så er det noe som må prioriteres ned eller settes på pause. Det var vi helt innforstått med, og den beslutningen står jeg fullt og helt inne for.

Røe Isaksen framholder at Arbeidstilsynet hele tida har vært rustet til å utføre de arbeidsoppgavene de til enhver tid har hatt - også i 2019, da FOs undersøkelse ble gjennomført.

DYP SORG: I samråd med familien går bistandsadvokat May Britt Løvik ut med navnet på kvinnen som ble drept på jobb på Nav. - De etterlatte kjenner på dyp sorg, fortvilelse og sinne etter å ha mistet sin høyt elskede mor, datter og søster, Marianne Amundsen, skriver Løvik i pressemeldingen. Programleder: Christian Fjermeros / Dagbladet TV Vis mer

- Det var viktig at vi fikk forskriften som FO ønsket på plass, og jeg er helt enig i at den er der for følges. Nå som den mest alvorlige fasen av pandemien er over, er det viktig at vi raskt kommer tilbake til å følge opp blant annet dette. Det er en selvfølgelig at vi nå skal ha mindre smitteverntilsyn, og at andre prosjekter skal trappes opp igjen.

Han understreker at det først og fremst er arbeidsgivers ansvar å følge gjeldende regelverk.

- Så er det Arbeidstilsynets jobb å sjekke at arbeidslivet gjør det de skal. Til sist er det min jobb, som statsråd, å sikre at systemet vårt fungerer, og at de har de rammene de trenger for å gjøre jobben. Det mener jeg at de har.

Nye oppgaver

Avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i avdeling for tilsyn i Arbeidstilsynet skriver i en e-post til Dagbladet at innsats for å forebygge vold og trusler hatt høy prioritet i Arbeidstilsynet gjennom flere år.

Pandemien medførte imidlertid nye oppgaver, og tilsynet med smittevern har hatt høyest prioritet siden de mottok oppdraget fra Arbeids- og sosialdepartementet, bekrefter han.

Etaten fikk også i oppdrag å sikre at tilreisende arbeidstakere hadde forsvarlig innkvartering.

OPPRØRT: Tidligere Nav-ansatt Mirsada Begovic sier hun ble angrepet av en Nav-klient, og forteller at hun er opprørt etter drapet på en Nav-ansatt i Bergen. Video: Christian Fjermeros / Dagbladet TV. Reporter: Stian Drake. Vis mer

- Dette har vært Arbeidstilsynets bidrag i den nasjonale dugnaden for å bekjempe corona i samfunnet, og det har hatt konsekvenser for annen planlagt aktivitet. Nå når vi har begynt å gjenoppta vanlig aktivitet i tillegg til smittevern, er psykososiale arbeidsforhold og innsats mot personskader to av våre hovedprioriteter, skriver Løvås.

Forebygging av vold og trusler vil være en del av denne innsatsen., framholder han.

Han forteller at Arbeidstilsynet holdt veiledningsmøter for helse- og sosialsektoren om de nye forskriftene, samt kontroller med hvordan virksomhetene arbeidet med forebygging av vold og trusler, fra 2017 til mars 2020.

- I 2019 gjennomførte vi i nært samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, fylkesvise samlinger med ledere og verneombud fra lokale NAV-kontor, der vi veiledet om regelverket og delte et praktisk verktøy for å kartlegge og risikovurdere forhold som er viktige for å forebygge vold og trusler.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer