OSLO 20090316: Fredrik Fasting Torgersen før retten ble satt i saken mot professor Ståle Eskeland i Oslo tingrett. Kjell Granli, som er bror til offeret i Torgersen-saken, har reist sak mot Eskeland. Leser avis.
Foto: Morten Holm / SCANPIX
OSLO 20090316: Fredrik Fasting Torgersen før retten ble satt i saken mot professor Ståle Eskeland i Oslo tingrett. Kjell Granli, som er bror til offeret i Torgersen-saken, har reist sak mot Eskeland. Leser avis. Foto: Morten Holm / SCANPIXVis mer

Torgersen-saken til Strasbourg

Advokat Erling Moss klager norske rettsinstansers behandling av Torgersen-saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Advokat Erling Moss klager norske rettsinstansers behandling av Torgersen-saken inn for Den europeiske menneskerettighets-domstolen (EMD) i Strasbourg.

Klagen mot Justisdepartementet og Gjenopptakelses-kommisjonen gjelder tre punkter - kommisjonsmedlemmers påståtte inhabilitet, kommisjonens hemmelighold av møtereferater, og Fredrik Fasting Torgersens krav om offentlig oppnevnt forsvarer.

Erling Moss hevder i klagen til EMD at det er i strid med artikkel 6 - om rettferdig rettergang - i Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen (EMK) når Høyesterett 19. november 2008 nektet domstolsbehandling av habilitetsspørsmålet.

Torgersen og hans advokat mener at den nåværende Gjenopptakelses-kommisjonen er inhabil når den på nytt skal behandle kravet om gjenåpning av straffesaken. Torgersen ble i 1958 kjent skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johansen, og dømt til livsvarig fengsel.

Hemmelighold

Klagen på Gjenopptakelses-kommisjonens hemmelighold av møtereferater har sammenheng med striden om medlemmenes habilitet. Påstanden om inhabilitet gjelder spesielt advokat Erling A. Lyngtveits deltakelse i kommisjonens arbeid.

«For å vurdere omfanget av inhabilitet må Torgersen ha krav på å få vite hvilke medlemmer som har deltatt på de 24 møtene, og når kommisjonen har holdt disse møtene», skriver Moss.

Kravet om innsyn gjelder også et referat fra et møte som Gjenopptakelses-kommisjonen hadde med professor Bjørnar Olaisen i Den rettsmedisinske kommisjon.

- Ren vilkårlighet

Punktet om rett til forsvarer gjelder tidsrommet fra 2001 og fram til Gjenopptakelses-kommisjonen 8. desember 2006 avslo Torgersens begjæring om gjenåpning av straffesaken.

«Kommisjonens fastsettelse av betaling til forsvarer er ren vilkårlighet, og den manglende overprøvingsadgang er i strid med artikkel 6», skriver Erling Moss i klagen til EMD.

NTB