HVETE FRA SIBIR: Russland er storeksportør av hvete og matkorn til Vest-Europa. Her tresking av hveteåkre i Krasnoyark-regionen i Sibir 29. september i år. Foto: Ilya Naymushin, Reuters/NTB Scanpix.
HVETE FRA SIBIR: Russland er storeksportør av hvete og matkorn til Vest-Europa. Her tresking av hveteåkre i Krasnoyark-regionen i Sibir 29. september i år. Foto: Ilya Naymushin, Reuters/NTB Scanpix.Vis mer

Tørkesommeren berges av matkorn fra Russland

Norsk hveteimport doblet i høst - Russland storeksportør til Vest-Europa.

I fjor var det en våt høst som ødela bakeegenskapene i norsk matkorn - i år var det for varmt og tørt

Etter tørkesommeren som ødela mye av den norske kornavlingen, er importen fra Russland nesten doblet i høst.

Mens vi importerte 13.000 tonn hvete fra naboen i øst mellom august og oktober i fjor, var importen på 23.000 tonn i samme periode i år, skriver Klassekampen.

Tørken i sommer førte til at de norske kornavlingene var nesten halvert sammenlignet med et normal år.

Felleskjøpet regner med at vi må importere rundt 800.000 tonn korn til dyrefôr og 200.000 tonn til mel.

Polen, Kasakhstan og Russland

- Det er normalt med import, men behovet er langt større enn vanlig. Sverige og Tyskland er vanligvis de største leverandørene, men fra august til oktober var importen fra Sverige omtrent halvert fra i fjor. Også importen fra Tyskland går ned.

- Det er særlig Polen, Kasakhstan og Russland som erstatter dette, sier seniorrådgiver Trine Thanh Ha i Landbruksdirektoratet.

Også flere andre land opplevde avlingssvikt i år, og Russland har blitt storeksportør til Vest-Europa.

I likhet med Norge ligger EU an til å doble hveteimporten fra Russland i år. Landet er nå verdens største eksportør av hvetE.