Torsken i fare

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Er nordmenn og russere i ferd med å fiske opp torsken i Barentshavet? Det er fare for det, etter at forhandlingene om neste års kvoter før helga neglisjerte havforskernes tilrådinger. I stedet for 110000 tonn torsk greide russerne med norske fiskeres og forhandleres velvilje å presse kvoten opp i 390000 tonn.
  • Norske havforskere antyder nå at dette er innenfor det forsvarlige uttaket. Men der er usikkerhetene store. I det hele tatt sørger norske fiskere for at det sannsynligvis foregår en stor underrapportering av fangstmengden. Dels tas det i land uregistrerte fangster og dels foregår det utstrakt dumping av småfisk. Begge deler er ulovlig, og bidrar til at havforskernes tall ikke er helt til å stole på. Deres tall kan både være for store og for lave.
  • Problemet er at hvis neste års kvote virkelig er så stor at gytebestanden er i fare, vil det ha store konsekvenser for hele landet og true deler av bosettingen i Nord-Norge. For hvis den norsk-arktiske torsken blir desimert slik at den mister reproduksjonsevnen, er det også slutt på det kommersielle fisket etter torsk og skrei både på Finnmarkskysten og i Lofoten.
  • Norske fiskerimyndigheter legger alltid vekt på at vi har et strengt kontrollregime i norske farvann. Det var ett av kronargumentene mot en fiskeriavtale med EU under medlemskapsforhandlingene. Men mye tyder på at norske fiskere slett ikke er mer lovlydige enn fiskere fra andre fiskerinasjoner. Fiskerne presser også hardt på for at forskernes anbefalte kvoter for en bærekraftig bestand ikke skal få gjennomslag i forhandlingene. Forskerne har nå i flere år anbefalt sterke begrensninger i fangsten, men fiskerne rapporterer om mye fisk i havet.
  • Derfor er det fare for at det som nå skjer, skal utvikle seg til en tragedie både for de nordnorske fiskeriene og for norsk eksport. Det er selvsagt viktig at russere og nordmenn blir enige om felles kvoter. Fullstendig villvest på havet er det verste av alt. Men hvis de mest pessimistiske forskerne nå får rett, blir det lite å fordele de neste åra.