Torturofferet Nazif kastes ut

I tre dager ble kosovoalbaneren Nazif Jashanica (37) torturert av serbiske styrker. Han kan bli et sentralt vitne for krigsforbryterdomstolen i Haag. Men regjeringen vil kaste ham ut av Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Dette er i strid med anbefalingen fra FNs høykommissær for flyktninger, sier Bjørn Engesland i Helsingforskomiteen.

Nazif, hans kone Selvete og de tre små barna Donalt (5), Donika (3) og Denis (2) lever i usikkerhet på et asylmottak i Vestby. I dag går første charterflylast med kosovoalbanske avviste flyktninger til Pristina. Rundt 4300 av dem som kom til Norge under Kosovo-krigen for snart to år siden skal i løpet av våren sendes tilbake til Kosovo.

22. mars er utkastelsesdato for Nazif og hans familie.

- Redd

- Jeg takker Norge for at dere hjalp meg og min familie under krigen, men nå er jeg bare redd. Jeg har angitt dem som torturerte meg og vet at de fortsatt går fritt rundt i Kosovo. Jeg frykter hevn, forteller han.

Hans navn er nå registrert hos krigsforbryterdomstolen i Haag. Blir torturistene tatt, kan han bli innkalt som vitne.

Nazif ble tatt av serbiske styrker på hjemstedet Bernica 18. april 1999. Serberne fraktet kvinnene og barna ut med lastebiler. Mennene ble holdt tilbake. Sju ble drept. Flere, blant dem Nazif, fikk tape over øynene og ble slått gjentatte ganger over tre dager.

- Jeg så døden i øynene. Det er svært vanskelig å fortelle om dette, sier Nazif. Kona Selvete klarer ikke å holde tilbake tårene når mannen forteller om grusomhetene.

Helsingforskomiteen, som har etterforsket overgrepene i Bernica, mener norske myndigheter bryter Høykommissæren for flyktningers retningslinjer for hjemsendelse av kosovoalbanere. De slår fast at folk som har vært utsatt for svært traumatiske opplevelser bør innvilges asyl.

Helsingforskomiteen har undersøkt flere av sakene til kosovoalbanerne som kommunalminister Sylvia Brustad vil kaste ut. I ni saker - som omfatter 35 mennesker - mener komiteen at Norge bryter UNHCRs retningslinjer. Komiteen har undersøkt sakene gjennom reiser til Kosovo.

- Summarisk

- Vi har bare sett på saker vi har fått tips om. Det kan være flere, sier Bjørn Engesland.

Helsingforskomiteen mener Utlendingsdirektoratets behandling av asylsøknadene er summarisk og viser i et brev til Brustad til at bare ti prosent av kosovoalbanerne som kom til Norge har fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag. I Sverige har 44 prosent av dem som kom fått bli.

- Jeg har tidligere antydet at innenrikspolitiske hensyn har veid tyngre enn en grundig vurdering av de enkelte sakene, sier Bjørn Engesland og viser til at Sylvia Brustad slo fast at de aller fleste ville bli sendt ut før sakene var ferdigbehandlet i UDI.

Nazif og hans familie vil i dag anke avslaget på sin asylsøknad, men det gir dem ingen trygghet.

- Vi har fått beskjed om at vi ikke kan regne med å bli i Norge mens anken behandles. Jeg føler at vi er utsatt for et enormt press om å reise, men jeg tør ikke.

<B>KASTES UT:</B> Nazif Jashanica har pakket bagasjen selv om han klamrer seg til håpet om å få bli i Norge sammen med kona Selvete og deres tre barn. Nazif Jashanica ble torturert under krigen i Kosovo. Dette mener FNs høykommissær for flyktninger gir grunn til asyl i Norge. Det mener ikke norske myndigheter.