Touch down?

Nådde Wall Street bunnen på onsdag? Bredden og volumet i gårsdagens kraftfulle rally kan tyde på det. Men er en ikke-nyhet fra Dell nok til å snu hele sentimentet?

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Om ett år sitter du der og gremmes over at du ikke kjøpte aksjer i begynnelsen av april 2000. Da hadde Nasdaq mistet ufattelige to tredeler av sin verdi på topp. Stemningen var så negativ at ingen torde å kjøpe aksjer. Ikke du heller. Men du, som alle andre, kommer til å si. - Jeg visste det var en overreaksjon.

Det er i alle fall mange som i ettertid mener at de så galskapen i det som skjedde på Wall Street inntil i fjor vinter. Men hvorfor solgte de ikke?

Mange gjorde det. Selv om kursene går opp, er det jo alltid noen som selger. Det samme gjelder i dag. Selv om det skrives at kjøperne er totalt fraværende, er jo ikke det riktig. Noen må jo kjøpe alle disse aksjene som selges. Poenget er at vi bare hører om de som kjøper når kursene stiger (og tjener på det), mens det nesten aldri står noe om de som kjøper når det faller (for de færreste vil stå frem og fortelle om sine tap.)

I går var det mange som ville kjøpe aksjer både på Oslo Børs og Wall Street. Den utløsende faktoren var tilsynelatende en melding fra Dell Computers om at selskapets forrige resultatestimat for inneværende kvartal står ved lag.

For alle andre selskaper ville dette vært en ikke-nyhet, men for Dell, som har kommet med ikke mindre enn fem resultatvarsler det siste året, er det åpenbart en stor lettelse.

Men årsaken til den solide oppturen i går er nok mer sammensatt enn som så. Alle kjenner vel etter hvert den berømmelige døde katten som spretter opp bare den slippes fra stor nok høyde. Vel, forut for gårdagens fantastiske oppgang på ni prosent for Nasdaq Composite hadde indeksen falt kraftig, og oppgangen i går førte ikke Nasdaq høyere opp enn den sluttet på mandag!

Og Dow'en er ikke høyere enn den var da uken startet.

Mye tyder dessuten på at mange valgte å dekke inn sine short-posisjoner (å shorte aksjer vil si å selge aksjer man i utgangspunktet ikke eier, for dermed å tjene på kursfall). Det var nok en av årsakene til at Merkantildata steg 18 prosent i går.

Dermed kan vi fastslå at det var en del markedstekniske årsaker til at aksjemarkedene snudde opp i går. Det viktige er om det er noen fundamentale forhold som skulle tilsi at bunnen er nådd.

For det første var neppe Dells melding representativ for hele det amerikanske næringslivet. En rekke selskaper kom nemlig i etterbørshandelen i går også med sine betroelser om at forholdene bare forverrer seg. Selskaper innen teknologi og telekom melder om forverrede markedsforhold for hver uke som går.

På den annen side er utviklingen i TMT-sektoren avgjørende for utviklingen i den totale økonomien. To tredeler av det amerikanske brutto nasjonalproduktet bestemmes av konsum, og derfor er konsumentenes rolle det viktigste fremover.

Og her er ikke alt like mørkt. Selv med nyheter om oppsigelser og kursras på aksjer, økte amerikanernes forbruk til rekordhøye nivåer i februar. Dermed ser det ut til at den mye omtale 'formueseffekten' av kursraset på Wall Street ikke får den innvirkningen som mange tror. Det kan nok skyldes at stadig flere har blitt huseiere, og den verdioppgangen man har sett på bolig i USA på aggregert basis har faktisk oppveiet for de verdiene som har forsvunnet i aksjemarkedet.

Forbrukerne ser på om de har en trygg og stabil inntekt og om egenkapitalen, enten det er i bolig eller aksjer, er høy eller i alle fall positiv. Hvis det er tilfelle, burde det ikke være noen grunn til å endre spare- eller konsumvanene.

Man har nemlig sett at det er en sterk sammenheng mellom forbrukernes forventinger («consumer confidence») og utviklingen på Nasdaq, men man finner ingen spesiell sammenheng mellom utviklingen på Nasdaq og forbruket. Dette er det viktig å huske på.

Og kanskje er dette også grunnen til at Greenspan ennå ikke har gått over i en ekspansiv pengepolitikk. Tross rentenedsettelsene på 150 basispunkter, har han bare barbert vekk det som var den innstrammende virkningen som ble igangsatt i 1999. Realrenten er fortsatt så høy at Greenspan egentlig holder en nøytral holdning i dag.

Greenspan har derfor mer å gå på, og enda lavere rente vil nok sparke i gang (mange nok sektorer utover IT-sektoren til at USA ikke opplever en langvarig resesjonen, om noen i det hele tatt. En resesjon er som kjent en nedgang i brutto nasjonalproduktet over to etterfølgende kvartaler.

Man kan være fristet til å tro at markedet har hatt sin endelige 'touch-down' etter en langsom og smertefull innflyvning for de overprisede teknologiaksjene og bare en mindre korreksjon for de øvrige aksjeklassene.

Egentlig har det ikke kommet nok tegn til at man kan løsne sikkerhetsbeltet selv om man føler man har landet trygt, men på den annen side kan man ikke vente til man er helt sikker på at det verste er over. Da har nemlig markedet allerede steget 15-20 prosent. Og noe mer skal ikke dette markedet opp den nærmeste tiden. Så billig har ikke majoriteten av aksjene blitt. Og man kan heller ikke forvente at vi når samme høyder når markedet tar av igjen.

Det norske aksjemarkedet steg markert i går på forventning om at Wall Street ville stige, noe det gjorde. Det er mest sannsynlig at markedet stiger videre i dag. Og bare flere negative nyheter fra USA vil endre kursen på kort sikt.

Og negative nyheter kan komme allerede i dag når de amerikanske arbeidsledighetstallene kommer klokken 14.30. Selv om arbeidsledighetstall er forsinkede indikatorer på hva som skjer i økonomien, vil de bli fingransket og kan avgjøre om oppgangen fortsetter i dag.

Kjøp i dag. Og... 'sell in May and go away'?

Her kan du følge utviklingen på Oslo Børs.

Les også: Kraftrally på Wall Street